Steden willen 300 miljoen extra voor vernieuwing

DEN HAAG, 20 nov. Drieentwintig middelgrote gemeenten in Nederland komen tot 1995 samen driehonderd miljoen gulden tekort om hun plannen voor stadsvernieuwing uit te voeren. Dat staat in de nota Zorg om Achterstand die de gemeenten gisteren in Den haag hebben aangeboden aan staatsecretaris Heerma van Volkshuisvesting.

De gemeenten hebben geinventariseerd wat tot nu toe aan stadsvernieuwing gedaan is en becijferd dat de komende vijf jaar twee en een half miljard gulden nodig is. Tweehonderd miljoen daarvan betalen ze zelf. Twee miljard komt van het Rijk. De gemeenten stellen nadrukkelijk dat het ontbrekende geld niet uit de individuele huursubsidie moet worden gehaald. Maar stadsvernieuwing zou geintegreerd kunnen worden met de 'sociale vernieuwing' waardoor eventueel geld beschikbaar komt.

De nota is opgesteld door die plaatsen met uitzondering van de vier grote steden die bijna allemaal rechtstreeks geld krijgen uit het Stadsvernieuwingsfonds van het Rijk. Het rapport speelt in op de pas verschenen evaluatienota van het ministerie van Volkshuisvesting over stadsvernieuwing. Heerma heeft aangekondigd eind volgend jaar met een nieuw beleidsplan voor stadsvernieuwing te komen, dat in 1993 effectief moet worden. Hij zegde gisteren toe de bevindingen van de gemeenten te bestuderen. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag komen begin volgend jaar met een eigen rapport over de voortgang van de stadsvernieuwing en aanbevelingen voor de toekomst.

In het rapport van de gemeenten wordt geconstateerd dat de stadsvernieuwing behoorlijk op schema ligt. Maar de onderhoudsachterstand die nu gaat worden aangepakt, kost meer geld. Dat komt met name doordat veel terreinen vervuild zijn. Nieuwe accenten binnen de stadsvernieuwing zullen komen te liggen bij het milieu en de na-oorlogse hoogbouwwijken, die volgens de nota in snel tempo in verval raken.

De drieentwintig gemeenten zijn Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, 's Hertogenbosch, Tilburg, Zaanstad en Zwolle.