Stafpersoneel wil 7 % meer loon in haven

ROTTERDAM, 20 nov. De Vereniging van Hoger Personeel (VHP) eist bij de komende CAO-onderhandelingen voor de hogere werknemers in bedrijf Paktank Nederland in de Rotterdamse haven een loonsverhoging van vijf procent bovenop de prijscompensatie van twee procent. De vervoersbonden van FNV en CNV eisten vorige week 5,6 procent loonsverhoging voor de 20.000 werknemers in de havens.

Het voorstel van de VHP, zo staat in een brief aan het bedrijf, is enerzijds gebaseerd op de zeer gunstige bedrijfseconomische ontwikkelingen bij Paktank en anderzijds op de structurele hoge werkdruk die gepaard gaat met een hoge inzet van de medewerkers.

Coordinator arbeidsvoorwaardenbeleid H. A. L. van Hoof van de VHP zegt dat deze eis niet algemeen en bij alle bedrijven wordt gesteld. 'Ons uitgangspunt is dat we sectorgewijs en zonodig per bedrijf afhankelijk van de situatie onderhandelen. Bij Paktank gaat het goed dus kunnen we hogere eisen stellen', aldus Van Hoof. Gezien de hoge werkdruk bij Paktank is de VHP niet voor verdergaande arbeidstijdverkorting maar voor meer salaris, verbetering van het pensioen of het sparen door de werknemer met een bonus van de werkgever.

Bij Paktank, onderdeel van Pakhoed Nederland, werken 465 mensen. Op 18 december wordt gestart met de eerste onderhandelingsronde voor de CAO van 1991.