Simons wil overheid buiten akkoord over specialisten houden

DEN HAAG, 20 nov. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) voelt niets voor verdere overheidsbemoeienis met het akkoord dat verzekeraars, ziekenhuizen en specialisten bijna een jaar geleden hebben gesloten over de inkomens van de medische specialisten.

Simons zei dat gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over het Financieel Overzicht Zorg 1991. PvdA, VVD en D66 drongen er bij de staatssecretaris op aan zo snel mogelijk een aanwijzing te geven aan het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg zodat dit nieuwe tarieven kan vaststellen op basis van een macrobudget dat de specialisten tot en met 1992 niet mogen overschrijden, ongeveer 2,1 miljard gulden per jaar. Verzekeraars, ziekenhuizen en specialisten hebben Simons gevraagd deze maatregel te nemen omdat het akkoord anders niet kan worden uitgevoerd.

Onderdeel van het vijfpartijenakkoord, dat drie jaar geldt, is dat de tarieven van specialisten met relatief hoge inkomens omlaag gaan ten gunste van collega's die weinig verdienen. De maatregel heeft al een sterke vertraging opgelopen, nog steeds is onduidelijk wanneer deze vorm van inkomensnivellering binnen de beroepsgroep kan worden gerealiseerd.

Kamerlid Van Otterloo (PvdA) zei dat 'er nu iets moet gebeuren om eindelijk de tarieven aan te passen. Het eerste van drie jaar is praktisch voorbij en er is nog geen echte stap gezet. Dat kan niet goed gaan!'

Het 'vijfpartijenakkoord' over de specialisteninkomens, dat de steun heeft van het kabinet, kwam tot stand na jarenlange ruzies over de hoogte van die inkomens. Onlangs besloot het kabinet op verzoek van de vijf partijen de Wet Inkomens Vrije Beroepsbeoefenaren in te trekken omdat deze de uitvoering van het akkoord zou belemmeren. Verdere maatregelen van de overheid acht Simons niet nodig. Volgens hem kunnen de betrokken partijen nog aanvullende afspraken maken om het akkoord uit te voeren.

Als ze daar niet in slagen, sluit Simons nieuw overheidsingrijpen niet uit. Simons verwondert zich erover dat 'het veld' op een gegeven moment aanbiedt zelf problemen op te lossen en vervolgens, als er problemen zijn, de hulp van de overheid weer inroept. Als de overheid daar direct op in zou springen, zou ze een jojo-beleid voeren, meent Simons.

De staatssecretaris is ook terughoudend omdat hij voorziet dat individuele specialisten die tegen het vijfpartijenakkoord zijn zich voor de rechter zullen verzetten tegen een aanwijzing. 'Een aanwijzing zou juridisch snel stranden.'