Resultaat van Philips valt 200 miljoen tegen

ROTTERDAM, 20 nov. Philips treft nog eens 1,8 miljard extra voorzieningen, maar het resultaat komt 2 miljard gulden lager uit dan in juli werd verwacht. Analisten leiden daaruit af dat het bedrijfsresultaat van Philips dit jaar ten minste 200 miljoen tegenvalt (de voorzieningen zijn voor belasting), omdat het concern de economische ontwikkelingen toch te rooskleurig heeft geschat.

Philips ontkent echter taxatiefouten. De tegenvaller van 200 miljoen komt volgens een woordvoerder van het concern voor het overgrote deel voor rekening van de tegenvallende resultaten bij de divisie Licht in het derde kwartaal van dit jaar.

Waarnemers merken op dat Philips nog steeds duidelijk moet maken wat haar strategie op lange termijn is. 'Het blijft niet bij het ontslaan van mensen, het gaat erom dat het concern de activiteiten terugbrengt tot een niveau dat te financieren is', aldus een analist van een Nederlandse bank. Hij meent dat de divisie medische systemen, het 47 procents-belang in witgoed joint-venture Whirlpool en de activiteiten in de telecommunicatie bovenaan het lijstje staan van af te stoten bedrijfsonderdelen.

De woordvoerder van Philips ontkent dat de divisie Medische Systemen zal worden verkocht. Hij wijst erop dat president-directeur Timmer met nadruk heeft verklaard geen hele divisies of landenorganisaties te zullen afstoten.

Ten aanzien van Whirlpool heeft Philips de optie haar belang in de loop van volgend jaar aan haar partner te verkopen. Deze transactie, die volgens analisten een miljard gulden op zou moeten leveren, staat volgens de woordvoerder los van de nu aangekondigde herstruktureringen. Hij wijst er bovendien op dat het belang in Whirlpool op dit moment niet in de belans van Philips is opgenomen.

Die balans van Philips zal aanmerkelijk verslechteren. Analisten becijferen dat het eigen vermogen per aandeel zal dalen van 60 gulden eind vorig jaar tot 40 a 45 gulden eind van dit jaar. Dat maakt de financiele positie van Philips, wier eigen vermogen zal dalen tot minder dan 25 procent van het balanstotaal, zwakker. En dat betekent weer dat het concern waarschijnlijk hogere rente aan de banken zal moeten betalen.

Philips zegt de financiele middelen te hebben om het totale herstructureringsprogramma uit te voeren. Een groot deel van de 4,5 miljard die ten laste van de winst over dit jaar wordt gebracht, kost het concern geen kasgeld, omdat het slechts gaat om afboekingen op de balans. Maar sommige zaken kosten wel kas: de reorganisatie van bedrijfsonderdelen die pas na zo'n reorganisatie kunnen worden verkocht bijvoorbeeld.

Philips meent het geld hiervoor binnen de bestaande financieringsarrangementen te kunnen vinden, maar sluit niet uit dat extra zal moeten worden getrokken op ter beschikking staande kredietruimte. Anderzijds zal Philips de kasstroom vergroten door nog stringenter beheer van voorraden en debiteuren en verkoop van terreinen en gebouwen die het concern niet meer nodig heeft.