Personeel moeilijker te vinden, eisen aan sollicitanten verlaagd

DEN HAAG, 20 nov. Ondernemingen verlagen onder invloed van toegenomen spanning op de arbeidsmarkt de eisen die ze aan sollicitanten stellen. Ongeveer dertig procent van de ondernemers was vorig jaar bereid zijn eisen te verlagen; in 1987 bedroeg dit percentage acht.

Dit blijkt uit een studie van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) die vanmiddag aan minister De Vries (sociale zaken) is aangeboden.

In de periode 1986-1988 nam de werkgelegenheid met vijf procent toe; in organisaties met veel laag opgeleiden (geen voltooide vervolg-opleiding) steeg de werkgelegenheid met acht procent. Het relatief achterblijven van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in organisaties met veel hoog opgeleiden (universiteit of hoger beroepsonderwijs) komt vooral door de achterblijvende banengroei in het onderwijs.

Uit het onderzoek, gebaseerd op een enquete onder ongeveer tweeduizend bedrijven en instellingen, blijkt dat in 35 procent van de organisaties langer dan gemiddeld 38 uur per week wordt gewerkt. Deeltijdarbeid komt in vijftig procent van de arbeidsorganisaties voor. En gemiddeld twintig procent maakt gebruik van afroepcontracten. Flexibele arbeidsvormen (deeltijdarbeid, afroepcontracten, betaald en onbetaald overwerk) komt vooral voor in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

In de laatste twee sectoren is een relatief hoog verloop (16 procent) in vergelijking met bijvoorbeeld de overheid (zes procent) en het onderwijs (vijf procent). De verschillen worden vooral veroorzaakt door vrijwillig ontslag; met andere woorden in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening nemen relatief veel mensen ontslag en in het onderwijs en bij de overheid relatief weinig.