Onderzoek apothekers is gestaakt

MAASTRICHT, 20 nov. De Economische Controle Dienst (ECD) heeft drie weken geleden het onderzoek naar mogelijke overtredingen van de tariefsregels door apothekers gestaakt. Met het Openbaar Ministerie wordt nog overlegd of de lopende procedures tegen de apothekers moeten worden geseponeerd. Vanochtend nog werden in de Maastrichtse rechtbank apothekers als getuige gehoord, die sinds 1988 hebben deelgenomen in de commanditaire vennootschap Mosadex, waarbij de apothekers ongeoorloofde groothandelswinsten opstreken.

Sinds de nieuwe tariefsregels per 1 januari 1988 heeft de ECD actief gecontroleerd. Dat heeft tot nu toe tot drie rapporten geleid, waaruit bleek dat de tariefsregels op grote schaal werden overtreden. Er zijn tientallen processen-verbaal opgemaakt. De ECD heeft volgens directeur mr. J. H. M. Spliet het onderzoek nu op een laag pitje gezet wegens de onderhandelingen tussen de ministeries van WVC en economische zaken met onder andere de apothekersorganisatie KNMP. In het concept van een overeenkomst is een separaat deel geregeld voor uitsluitend apothekers.

Hoewel de staatssecretarissen Simons (volksgezondheid) en Van Rooy (economische zaken) nog niet op alle punten kunnen instemmen met de overeenkomst, hebben zij afgelopen vrijdag op dit punt gesteld akkoord te willen gaan met de apothekers. Daarmee zouden de lopende procedures tegen de apothekers automatisch worden geseponeerd.