Nog steeds problemen met transatlantische verklaring

PARIJS, 20 nov. Een dag voor de afsluiting van de Parijse topbijeenkomst van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) ontbreekt nog steeds overeenstemming over de zogeheten transatlantische verklaring die de landen van de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten zouden tekenen.

In delegatiekringen verluidt dat de Franse president Mitterrand onder andere nog bezwaar maakt tegen bepalingen in het ontwerpdocument over regelmatige consultatie tussen de EG en de VS. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het document tijdens de CVSE-top gepubliceerd zou worden maar de laatste weken zijn zulke grote meningsverschillen gerezen dat het de vraag is of dat nog zal lukken. (DPA)