Nederlander in buitenland brengt zelden stem uit

DEN HAAG, 20 nov. De meeste Nederlanders die in het buitenland wonen, nemen niet deel aan verkiezingen in hun eigen land. Van de circa 650.000 Nederlanders in het buitenland heeft bij de verkiezingen voor het Europese Parlement slechts vier procent zijn stem uitgebracht. Bij de Kamerverkiezingen was dat maar drie procent. Dit schrijft staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) in een notitie aan de Tweede Kamer. Zij concludeert dan ook dat het effect van het ongevraagd toezenden van registratieformulieren niet opweegt tegen de kosten ervan. Alleen al aan druk- en verzendkosten kostte deze operatie bij de Europese verkiezingen 1,5 miljoen gulden. De notitie is een reactie op een eerdere motie van de Kamerleden Wiebenga (VVD) en Tegelaar-Boonacker (CDA), waarin werd aangedrongen op handhaving van de ongevraagde toezending van de registratieformulieren.