Nam: proefboringen in IJsselmeer gaan door

DEN HAAG, 20 nov. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat er in tegenstelling tot minister Maij-Weggen (waterstaat) vanuit dat wel degelijk proefboringen in het IJsselmeer zullen worden gedaan. Dat verklaarde een woordvoerder van de NAM vanochtend.

Het bedrijf in Assen reageerde vanochtend verbaasd en geirriteerd op de uitlatingen die Maij-Weggen gisteravond in de Tweede Kamer deed. Volgens Maij-Weggen (en ook volgens haar collega Alders van milieubeheer) heeft minister Andriessen (economische zaken) weliswaar de vergunning die de NAM had dit jaar verlengd, maar is dat louter gebeurd omdat er op juridische gronden niet aan te ontkomen was. Maij-Weggen wees op de afspraak met de NAM dat in elk geval een jaar lang geen gebruik zal worden gemaakt van de vergunning en sprak de verwachting uit dat van uitstel afstel zal komen. Dat laatste zou overeenkomstig de wil van de Kamermeerderheid zijn.

Bij Economische Zaken en de NAM werden vanochtend de beweringen van Maij-Weggen tegengesproken. Toen minister Andriessen deze zomer de vergunning verlengde, gebeurde dat ook op grond van de overtuiging dat naar reservebronnen voor de aardgasbel in Slochteren moet worden gezocht en dat de boringen geen onverantwoord risico voor het milieu vormen, aldus diens woorvoerster.

Het jaar uitstel was er volgens de NAM om met de betrokken provincies afspraken te kunnen maken over nadere technische voorwaarden voor de boringen. Daarvan is nog niets terecht gekomen, omdat de provincies, Noord-Holland en Friesland, bij de Raad van State tegen de vergunning in beroep zijn gegaan.

Als ook deze procedure door de NAM wordt gewonnen, is de grootste belemmering om tot de proefboringen over te gaan uit de weg geruimd, aldus de woordvoerder. Hij onderstreepte dat 'in tegenstelling tot wat vaak wordt gesuggereerd' het in het IJsselmeer louter gaat om exploratieboringen op aardgas en dat van olieboringen geen sprake is.

In de Tweede Kamer keerden de regeringsfracties zich gisteravond tegen de subsidies die het kabinet wil geven aan rioolzuiveringsinrichtingen voor maatregelen op het gebied van defosfatering, slibverwerking en stikstofverwijdering.

Minister Maij-Weggen toonde zich ongelukkig met dit standpunt en kondigde aan de bewuste motie in het kabinet te zullen bespreken.