Leider Afghanistan spreekt met verzet

GENEVE, 20 nov. President Najibullah van Afghanistan is maandag in het Zwitserse Geneve aangekomen voor besprekingen met leiders van het gewapende verzet tegen zijn regering. Ook zal hij vertegenwoordigers van het Rode Kruis en de Verenigde Naties ontmoeten. Tegelijkertijd heeft een aantal Afghaanse guerrilla-bewegingen in een ongekende eensgezindheid een offensief ontketend op doelen rondom de hoofdstad Kabul. Onder meer werd een ammunitie-opslagplaats van de regering gebombardeerd. Volgens een woordvoerder van een van de betrokken guerrilla-groeperingen is het doel van het offensief Kabul te veroveren. (AP)