Landbouwsteun ergert Duitse industrie

BONN, 20 NOV. De Duitse industrie en landbouwminister Ignaz Kiechle (CSU) hebben het stevig met elkaar aan de stok over de subsidies voor de boeren. Kiechle verwijt het Duitse industrieel verbond (BDI) dat het veel te gemakkelijk praat over afschaffing van zulke subsidies.

BDI-voorzitter Tyll Necker meent daarentegen dat Duitsland als industriele wereldexporteur er alle belang bij heeft dat volgende maand door beperking van subsidies een nieuw mondiaal akkoord mogelijk wordt tussen o.a. de VS en de EG inzake tarieven en handel (GATT). De Duitse industrie voelt er niet voor om het slachtoffer te worden van een verkeerde landbouwpolitiek, zei hij gisteren in een reactie op de verwijten van Kiechle.

Volgens Necker moeten de minister en de boeren niet vergeten dat zowel de landbouwsubsidies als het Duitse welvaartsniveau in het algemeen eerst door de industrie moet worden verdiend. Hij noemde het verkeerd om nog langer via subsidies de afzet van Duitse en Europese landbouwprodukten tegen dump-prijzen op de wereldmarkt mogelijk te maken. Men schiet in eigen doel met zulke kunstmatige prijsverlagingen en men schaadt daarmee bovendien de landbouw in de Derde wereld. In plaats daarvan moeten zulke subsidies meer voor bebossing en rechtstreekse premies voor milieu en landschapsbeheer worden gebruikt, zei hij.

'Wij willen de boeren niet aan hun portemonnaie komen', zei Necker, die ook het verwijt van Kiechle en de Duitse boeren afwees als zou hij hen in een rechtstreekse (open) concurrentieverhouding met de Amerikaanse boeren willen brengen. Maar hij wees erop dat twee derde van de landbouwsusidies nu worden 'verspild' voor het laaghouden van exportprijzen, de opslag van overschotten en 'het betalen van de Europese landbouwbureaucratie'. Volgens de BDI-chef 'zou niemand daar eigenlijk meer bezwaar tegen moeten hebben dan de boeren en hun minister'.

De Europese landbouwpolitiek heeft te lang vastgehouden aan 'haar dwaalweg' van door prijssubsidies bevorderde overproduktie, dat heeft gevaarlijke spanningen op het terrein van de wereldhandel opgeleverd. 'De EG en de Bondsrepubliek moeten snel ophouden zich overal ter wereld vijanden te maken met hun landbouwpolitiek. Als de komende GATT-ronde mislukt komt de internationale arbeidsverdeling, de basis van onze welvaart, serieus in gevaar', zei Necker.

De Duitse boerenbonden vrezen dat een GATT-resultaat waarbij omstreeks 30 procent van de EG-subsidies vervallen op een inkomensverlies van 5 tot 6 miljard mark neerkomt. Zij willen 3 miljard extra, voor hun bijdrage aan het 'landschapsbehoud', en voortzetting van hun lagere BTW-verplichting (vijf procent) wegens valutaverliezen in de EG. De omzetting van nationale privileges op het terrein van de internationale handel in een systeem van vaste bedragen die voor de hele Europese binnenmarkt gelden, wijzen zij af. Wel zijn zij bereid om de overproduktie te helpen beperken. Namelijk door boeren die niet een deel van hun grond laten braakliggen, zoals in de EG in '88 afgesproken werd, een bijdrage van tien procent van hun omzet te laten afstaan.

    • J. M. Bik