Jolanda Venema werkt hele dagen

ROTTERDAM, 20 nov. Jolanda Venema werkt sinds gisteren hele dagen in het arbeidscentrum van het Hendrik van Boeyenoord in Assen. De geestelijk gehandicapte vrouw kwam vorig jaar in het nieuws toen haar ouders een foto van hun naakte, aan een muur geketende dochter in de publiciteit brachten om de aandacht te vestigen op haar situatie. Het ministerie van WVC kende daarop subsidie toe om vier gedragsgestoorde zwakzinnigen in het Hendrik van Boeyenoord, onder wie Jolanda, extra intensief te behandelen.

Deze bewoners zijn in een aparte eenheid gehuisvest. Ze worden begeleid door acht groepsleiders en krijgen extra aandacht van de staf. Het experiment zou volgende maand aflopen, maar inmiddels is 250.000 gulden toegezegd om het nog een jaar voort te zetten.

De behandeling bestaat uit het geleidelijk afleren van ongewenst gedrag en het aanleren van gewenst gedrag. Dat is begonnen met eenvoudige huishoudelijke taken als tafel afruimen, afwassen en het eigen bed opmaken. J. Roosendaal, hoofd medische en paramedische dienst van het oord en projectmanager voor dit experiment: 'Het lijkt mogelijk om iets aan de psychische problemen van deze zwakzinnigen te doen. We willen hen op den duur plaatsen in een groep met minder intensieve begeleiding.'

Het werk van Jolanda bestaat onder meer uit het in elkaar zetten van balpennen en rinkelbellen voor boxen en kinderwagens. In maart is ze daarmee halve dagen begonnen. De resultaten waren zo goed dat ze 's middags meer wilde doen, aldus haar vader. Sinds gisteren werkt ze hele dagen. Jolanda's vader is enthousiast over de resultaten: 'Ze is thuis veel beter aanspreekbaar. Als ze iets verkeerd doet kun je er met haar over praten zonder dat het tot een escalatie leidt zoals vroeger. Ze heeft dan zelf het besef dat ze iets verkeerd heeft gedaan.'