Geen verlies banen bij werf RDM

ROTTERDAM, 20 nov. De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) zal de komende jaren de bouw van civiele schepen uitbreiden. Het aandeel van de marinebouw, vooral onderzeeboten, moet van zeventig procent worden verminderd tot dertig procent in 1995. De RDM wil de aanpassing doorvoeren met behoud van het huidige personeelsbestand van 1.300 werknemers.

De RDM houdt er rekening mee dat door de ontspanning tussen Oost en West en door het voornemen van de Nederlandse Marine de onderzeeboten van de Zwaardvisklasse niet te vervangen de volgende vijf jaar geen defensieopdrachten zullen worden verworven. Dat is voor de RDM aanleiding de aandacht te verleggen naar de civiele (scheeps-)bouw.

De RDM-directie heeft het personeel gisteren laten weten dat de werf onder andere weer activiteiten gaat ontwikkelen voor de off shore markt en dat de afdelingen apparatenbouw (drukvaten), energie (gas- en stoomturbines) en werktuigbouw worden uitgebreid.

Voor de verschuiving van de activiteiten naar de civiele bouw is de huidige personeelsomvang noodzakelijk. Bovendien gaat de RDM investeren in de ontwikkeling van nieuwe produkten. De directie zegt dat daarvoor de financiele ruimte aanwezig is.

De RDM is nog in overleg met de andere twee Nederlandse marinewerven De Schelde en Van der Giessen-de Noord over mogelijke samenwerking op het gebied van de marinebouw. De werven willen voorkomen dat door de malaise in die industrie-tak capaciteit en kennis verloren gaat. De drie bedrijven willen de overheid betrekken bij hun plannen. Zij zou een beleid moeten ontwikkelen waarin plaats is voor onderlinge samenwerking. De overheid zou eventuele nieuwe marineopdrachten moeten spreiden over de drie werven. Het probleem daarbij is dat het ministerie van defensie concurrentie tussen de marinewerven voorstaat terwijl Economische Zaken voorstander is van spreiding van opdrachten.