Fysiotherapie wellicht eerst zelf te betalen

DEN HAAG, 20 nov. Ziekenfondspatienten moeten vanaf medio januari wellicht hun rekening van de fysiotherapeut eerst zelf betalen als de Ziekenfondsraad donderdag een modelovereenkomst tussen ziekenfondsen en fysiotherapeuten vaststelt.

De Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF) vindt de modelovereenkomst onaanvaardbaar. In deze modelovereenkomst, die op 13 januari het huidige contract vervangt, worden de tarieven van fysiotherapeuten verlaagd bij het overschrijden van een maximum aantal behandeluren. De VVF adviseert haar leden deze modelovereenkomst niet met ziekenfondsen aan te gaan. Dat zou betekenen dat patienten vanaf 13 januari eerst de rekening aan de fysiotherapeut moeten voldoen om die vervolgens te declareren bij het ziekenfonds.

Op fysiotherapie moet volgend jaar 60 miljoen gulden worden bespaard omdat in de afgelopen jaren als gevolg van een sterke stijging van het aantal behandelingen meer geld dan was geraamd aan fysiotherapie is uitgegeven. Volgens de ziekenfondsen kunnen de besparingen worden bereikt door de tarieven degressief te maken, het principe van minder loon voor meer werk. Door degressie toe te passen zou het huidige halfuur-tarief van ongeveer 28 gulden na 40 uur omlaag gaan naar 23 gulden en vervolgens naar 10 gulden.

Een woordvoerder van de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten noemt het een illusie te veronderstellen dat de besparingen op deze wijze kunnen worden gerealiseerd. 'Als degressieve tarieven worden toegepast is het voor een fysiotherapeut niet aantrekkelijk om langer dan 40 uur te werken. Je krijgt dus een forse toename van het aantal fysiotherapeuten. Het aantal behandelingen zal niet afnemen.' De VVF is voorstander van een modelovereenkomst waarin de fysiotherapeutische hulp wordt gebonden aan een budget.