Eis: tien jaar gevangenis voor douanier

ROTTERDAM, 20 nov. Tien jaar gevangenisstraf heeft de Rotterdamse officier van justitie gisteren geeist tegen de 32-jarige douane-ambtenaar M. J. H. uit Amsterdam, die ervan wordt verdacht op Schiphol cocainesmokkelaars enkele keren vrije doorgang te hebben gegeven. In totaal ging het om meer dan tweehonderd kilo.

H. had aanvankelijk toegegeven, maar zijn bekentenis later ingetrokken. De illegale invoer kwam begin juni aan het licht bij een poging een partij van 187 kilo uit Suriname Nederland binnen te brengen. Twee koeriers, die al door de Rotterdamse rechtbank zijn veroordeeld tot straffen van vijf en tien jaar, hadden door hun grote hoeveelheid bagage de aandacht getrokken van andere douaniers.

Volgens de raadsman van H., mr. P. H. Doedens, moet de officier van justitie niet ontvankelijk worden verklaard, omdat collega's van de douanier het gehele dossier hadden mogen inzien en hun verklaringen hadden kunnen vergelijken voordat zij voor de rechtbank als getuigen werden gehoord. De officier van justitie mr. R. van der Hoeven betreurde de gang van zaken, maar hij oordeelde dat de belangen van de verdachte daardoor niet waren geschaad.

De uitspraak is op 3 december.