EG: studie culturele paragraaf in Verdrag

BRUSSEL, 20 nov. De ministers van cultuur van de Europese Gemeenschap hebben gisteren besloten een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid het EG-verdrag uit te breiden met een cultuurparagraaf. Bij de intergouvernementele conferentie over de politieke unie, die volgende maand in Rome wordt geopend, moet dit onderwerp aan bod komen. Met uitzondering van de Britten waren alle lidstaten het daarover eens.

De Vlaamse minister van cultuur, Patrick Dewael, lanceerde samen met zijn Nederlandse collega d'Ancona het plan om ernst te maken met de gedachtenwisseling over de plaats van cultuur en cultuurbeleid in de Europese Gemeenschap. Naarmate de interne markt tot voltooiing komt laten de implicaties daarvan voor de cultuur zich steeds sterker voelen, zo betoogde de Vlaamse minister: EG-instanties verklaren bestaande nationale regelgeving of grensoverschrijdende afspraken strijdig met het EG-verdrag, zoals de bestaande steunmaatregelen voor film, de mediawetgeving, de afspraken over een vaste boekenprijs.

Dewael meent dat het daarom nodig wordt een afzonderlijke culturele paragraaf in het EG-verdrag op te nemen waarin de 'doeleinden, middelen en verantwoordelijkheidsverdeling in verband met het cultuurbeleid' vastgelegd zouden kunnen worden.

Minister d'Ancona zei gisteren een aantal ideeen van Dewaels analyse te onderschrijven. Als aanvulling op diens betoog pleitte ze voor een gedegen studie over de vraag of er hetzij een aparte paragraaf aan het verdrag moet worden toegevoegd, hetzij het bestaande artikel 36 over de toelaatbaarheid van nationaal beleid moet worden opgerekt.

Volgens de Nederlandse minister hebben de meeste lidstaten tot dusver nog weinig nagedacht over de culturele dimensie van de interne markt, bijvoorbeeld over het feit dat de bescherming van het nationale culturele erfgoed op gespannen voet kan komen te staan met het vrije verkeer van goederen. Alle landen waren het er gisteren over eens dat de culturele pluriformiteit in Europa moet worden beschermd en dat cultuur geen 'eenheidsworst' zou mogen worden.

Dat alle lidstaten, op het Verenigd Koninkrijk na dat meent dat de Europese Commissie zich niet met alles hoeft te bemoeien , het gisteren eens waren over de eventuele introductie van een culturele paragraaf noemde d'Ancona dan ook 'een mijlpaaltje'. 'Vanaf nu zal het onderwerp niet meer verdwijnen van de agenda', zo meende de Nederlandse minister.