EG akkoord met fusie DE/Van Nelle

ROTTERDAM, 20 nov. Sara Lee/D. E. (het vroegere Douwe Egberts) mag van de Europese Commissie de omstreden integratie van de begin vorig jaar overgenomen branchegenoot Van Nelle gewoon doorzetten. De Europese Commissie die kort na de fusie een onderzoek startte naar mogelijke monopolievorming bij nieuwe combinatie, acht het onderzoek niet langer opportuun en heeft de ingestelde procedure afgesloten.

Dit is desgevraagd meegedeeld door een woordvoerder van het levensmiddelenconcern Sara Lee/D. E. uit Utrecht en vervolgens bevestigd door de betrokken woordvoerder van de Europese Commissie.

Naar verluidt acht de Europese Commissie voortzetting van de procedure niet langer opportuun omdat in Brussel nieuwe regelgeving van kracht is geworden. waarbij alleen fusies van bedrijven met een gecombineerde omzet van boven 5 miljard ecu (11,5 miljard gulden) onder het regime vallen. D. E. zit daar onder.

Vanmiddag zou het personeel van D. E. worden ingelicht over het standpunt van de Europese Commissie. D. E., dat in maart 1988 de integratie van de retailkoffie-activiteiten in de Benelux staakte hangende de uitkomst van het EG-onderzoek, zal nu zo snel mogelijk de integratie ter hand nemen. Dat moet een besparing opleveren van ongeveer een miljoen gulden op jaarbasis. Deze operatie heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid bij Douwe Egberts.

De Europese Commissie vermoedde aanvankelijk dat Douwe Egberts door de overneming van Van Nelle in de Benelux een te groot aandeel zou krijgen op de markt voor consumentenkoffie. Maar de commissie raakte zelf onderling verdeeld. Deze zomner lekte uit dat de Nederlandse EG-commissaris Andriessen zich verzette tegen plannen van de Commissaris voor concurrentie, Sir Leon Brittan, om de fusie te verbieden. Andriessen vond dat de Commissie zich alleen moet bemoeien met concurrentie op de Gemeenschappelijke markt of 'een substantieel deel' van die markt, en niet met concurrentie op de Benelux-markt.