Christenen in Japan tegen ritueel keizer

TOKIO, 20 nov. Een grote groep van Japanse christenen heeft gisteren een protestbrief gestuurd naar de regering in verband met het tweede deel van de troonsbestijging van keider Akihito, aanstaande vrijdag. De Nationale Raad van Christenen, een overkoepelend orgaan van protestantse kereken in Japan overhandigde aan premier Toshiki Kaifu een petitie met 126.000 handtekeningen.

De christenen, een zeer kleine minderheid van naar schatting 1,5 procent in Japan, vinden dat de staat de troonsbestijging niet moet financieren. De Raad uitte vorige week ook kritiek tijdens het eerste openbare gedeelte van de plechtigheden, maar maakt met name bezwaar tegen de Daijosai, het mysterieuze Grote Voedsel Offer van vrijdag, wanneer de keizer volgens een Shinto-ritueel gemeenschap met de goden zal hebben.

De christenen menen dat door het ritueel de Japanse naoorlogse grondwet wordt geschonden. In de door de Amerikanen gedicteerde wet heeft de keizer niet langer zijn goddelijke status en is bepaald dat Japan een seculiere staat is. 'We hebben respect hebben voor de keizer, maar zien hem niet als een god', aldus een woordvoerder van de christenen, Koichi Ushima. Hij is bang dat de plechtigheden een reveil inluiden van oude normen en waarden in Japan.

Ultra-rechtse groeperingen in Japan hadden christenen eerder gedreigd geen acties tegen de troonsbestijging te ondernemen, zei Ushima. De christenen willen dat de rechten van de religieuze minderheden in Japan worden gerespecteerd. Het overgrote deel van de Japanners rekent zich tot het Shinto-'geloof', dat eerder een serie rituelen is dan een godsdienst.

Intussen hebben links-radicalen opnieuw aanslagen uitgevoerd op shinto-heiligdommen. In de stad Nagoya kamen vier projectielen neer op een tempel. Linkse groeperingen pleegden vorige week ook aanslagen tijdens de troonsbestijging en hebben voor de komende dagen nieuwe acties aangekondigd.

(AP)