Cebuco: oplage dagbladen stijgt naar recordhoogte

ROTTERDAM, 20 nov De betaalde oplage van de Nederlandse dagbladen is dit jaar met 30.092 (0,7%) gestegen tot 4.627.374. Hiermee wordt de in 1985 ingezette groei voortgezet. Door de groei van dit jaar is de recordoplage van 1981 (4.625.724) overtroffen.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit van de Nederlandse Dagbladpers (Cebuco). De cijfers geven het gemiddelde aan over de periode 1 juli 1989 tot en met 30 juni 1990.

De groei komt bijna geheel voor rekening van de landelijke dagbladen, die hun oplage met 29.172 (1,5%) zagen stijgen tot 2.011.705. De oplage van de regionale dagbladen bleef vrijwel gelijk. Grootste stijgers bij de landelijke dagbladen waren NRC Handelsblad (4,7%) en De Volkskrant (3,6%). De oplage van Het Financieele Dagblad (38.768), die door Cebuco niet in het totaal van de landelijke dagbladen is opgenomen, nam met 3,9% toe.

De landelijke dagbladen verspreiden 80% van hun oplage via abonnementen. Voor regionale dagbladen is dat 94%. De rest wordt via de losse verkoop afgezet. Uit het overzicht van Cebuco blijkt dat 18% van kranten aan een ander huishouden wordt doorgegeven ('samenlezen').

Per 100 huishoudens worden in Nederland 79 dagbladen verspreid. Als rekening wordt gehouden met het 'samenlezen', bedraagt het aantal verspreide dagbladen 93 per 100 huishoudens.

Betaalde oplage dagbladen

aantallen stijging 1989 1990 in % Algemeen Dagblad 410.400 417.600 1,8 Nederlands Dagblad 25.489 25.629 0,5 NRC Handelsblad 224.300 234.800 4,7 Het Parool 103.800 100.800 -2,9 Reformatorisch Dagblad 51.444 52.276 1,6 De Telegraaf 723.800 725.7000 3 Trouwn120.300 120.300 - De Volkskrant 323.000 334.600 3,6 Totaal 1.982.533 2.011.7051,5 Bron: Cebuco