45 gegadigden voor commerciele landelijke omroep

DEN HAAG, 20 nov. Bij minister d'Ancona (WVC) hebben zich tot nu toe 45 gegadigden gemeld voor landelijke commerciele omroep.

Dat schrijft de minister in de memorie van antwoord bij het wijzigingsvoorstel van de Mediawet dat de invoering van commerciele tv in Nederland mogelijk maakt.

Niet bekend

Onder de gegadigden voor commerciele omroep bevinden zich onder meer P. F. Jelgersma (radio en tv) die nauw bij het initiatief voor TV10 was betrokken, De Telegraaf (tv), de B. V. van Veronica-directeur Rob Out (radio en tv), uitgeverij Audax in Gilze (tv), Smalle Wal B. V. van Willem van Kooten (radio), de stichting Music Minds van Pim Jacobs (radio), Veronica Omroep Organisatie (tv) en de werkgroep Commerciele Omroep, een samenwerkingsverband van de uitgevers Perscombinatie, Wegener Tijl, Fries-Gronings-Drentse Pers, Oostelijke Dagbladen, De Telegraaf, Verenigde Noordhollandse Dagbladen en het Franse tv-station TF1.

De gegadigden voor commerciele omroep hoeven niet meer te voldoen aan de eerder gestelde eis dat zij een landelijk bereik moeten hebben van 75 procent van alle kabelaansluitingen. Ze zijn wel verplicht ten minste 60 procent van de kabelaansluitingen in elke provincie te bereiken.

De minister wil de invoering van commerciele omroep in fasen regelen. De eerste stap bestaat uit het invoeren van commerciele omroep en de versterking van de publieke omroep. Dat kan worden bewerkstelligd door het zogenaamde STER-wetje en het wijzigingsvoorstel van de Mediawet. De tweede fase heeft betrekking op de organisatie van de landelijke publieke omroep.