Witte biefstuk in de strafwet; Politieke zege voor rabbijnen van Agudat-Israel

TEL AVIV, 19 nov. Israel betaalt de toetreding van de ultra-orthodoxe Agudat-Israel partij tot de rechtse regeringscoalitie met de zuivering van het het openbare leven. Met de steun van de vier stemmen van deze partij is Likud-premier Shamir weliswaar zekerder van zijn zaak, maar voor op hun persoonlijke vrijheid gestelde Israeliers wordt het leven saaier en frustrerender.

Als de Knesset, het parlement, niet gaat dwarsliggen zullen afbeeldingen die door de rabbijnen obsceen worden geacht uit het openbare leven en uit de kranten verdwijnen. Prikkelende reclameborden voor zwempakken en onderbroeken zullen het stadsbeeld niet langer ontsieren. De uitdagend geillustreerde advertenties voor massage-instituten en call-girls in de populaire middagbladen, die in de afgelopen jaren tot grote bloei zijn gekomen, zullen binnenkort tot het verleden behoren. Vrijwel nergens meer zullen varkenskoteletjes op het menu komen. Het door de joodse godsdienst onrein verklaarde varken is op de tafel van het coalitie-overleg geofferd. Varkensteelt en de verkoop van varkensvlees witte biefstuk worden strafbaar gesteld. Voor Israels christenen wordt in de wet een uitzondering gemaakt. Het openbaar vervoer dat hier en daar op sabbat, de joodse rustdag, nog rijdt zal stil komen te liggen.

Ook de abortuswetgeving wordt aangepast. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen, als het om de gezondheid van de vrouw gaat of uitzonderlijke sociale omstandigheden in het geding zijn, zullen speciale commissies in regeringsziekenhuizen toestemming voor abortus mogen geven. Voor de tienduizenden uit de Sovjet-Unie geimmigreerde joodse vrouwen levert dat meteen grote problemen op, omdat zij volgens ingewijden nog geen notie hebben van het gebruik van voorbehoedsmiddelen.

De rabbijnen van Agudat-Israel zijn tevreden met deze nieuwe politieke zege op de seculiere Israeliers. Vanuit hun optiek hebben ze Israel weer een stapje dichter gebracht bij de halacha-staat, staatsinrichting volgens strikte religieuze richtlijnen. Linkse oppositie-partijen echter hebben Shamir er gisteren van beschuldigd 'Israel naar de middeleeuwen terug te voeren'. In de Knesset zullen zij alle zeilen bijzetten om met moties van wantrouwen het voornemen van Shamir de nieuwe religieuze wetgeving met spoed door het parlement te jagen, te blokkeren. Ook zijn zij van plan massa-demonstraties te organiseren tegen de 'Khomeinisering van de joodse staat'.

Likud-ministers zeiden gisteren dat ze met grote tegenzin aan het door Agudath-Israel gestelde dictaat hebben voldaan. 'Het was echter de moeite waard om deze prijs voor de stabilisering van de regering te betalen', zei minister Ehud Olmert. Ook de Arbeiderspartij zou volgens Likud-ministers gretig de religieuze prijs aan Agudat-Israel hebben betaald als partijleider Shimon Peres zich dan weer premier had kunnen noemen.

    • Salomon Bouman