The Independent

Het Italiaanse dagblad La Republica en de Spaanse krant El Pais nemen ieder een belang van maximaal 14,99 procent in de Britse brachegenoot The Independent. The Independent heeft in het afgelopen boekjaar een verlies geleden van vier miljoen pond sterling (f. 32,6 miljoen) en hoopt door een uitbreiding van het aandelenkapitaal van een betere toekomst verzekerd te zijn.