Simons: kosten van medicijnen dit jaar hoger dan verwacht

DEN HAAG, 19 nov. De kosten van geneesmiddelen nemen dit jaar wellicht met ten minste 10 procent toe ten opzichte van 1989. In antwoorden op vragen over het Financieel Overzicht Zorg 1991, dat vanavond in de Tweede Kamer wordt besproken, schrijft staatssecretaris Simons (volksgezondheid) dat de kosten nog hoger zullen uitvallen dan eerder dit jaar werd verwacht. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een kostengroei van 8,7 procent.

De geneesmiddelenfabrikanten, verenigd in de Nefarma, begrijpen niet waar de nieuwe raming van 10 procent vandaan komt, aldus Nefarma-voorzitter dr. J. C. Sanders. Hij wijst erop dat 'keiharde cijfers' van de ziekenfondsen gewoonlijk een half jaar achterlopen en dat particuliere ziektekostenverzekeraars meestal geen details over de post farmaceutische hulp verstrekken. Sanders bestempelt de jongste raming van Simons als 'voorbarig en mogelijk bedoeld om de op handen zijnde discussies over de invulling van het toekomstige systeem voor maximale vergoeding van geneesmiddelen in de Tweede Kamer mee te beinvloeden'.

De 10 procent-raming is volgens een woordvoerster van het ministerie van WVC gebaseerd op gegevens die de industrie zelf verstrekt. 'Het zijn hun eigen cijfers.' Al in september bleek daaruit dat de uitgaven voor medicijnen tot en met augustus met 10 procent waren gestegen ten opzichte van de eerste acht maanden vorig jaar. 'Dat hebben we in een brief aan Nefarma gemeld en daarop is toen niet gereageerd', aldus de woordvoerster. Sanders zegt op zijn beurt dat omstreeks augustus niet de uitgavengroei maar de omzetstijging 10 procent bedroeg. Hij verwacht dat de totale omzetstijging dit jaar uitkomt op 8 tot 9 procent.

De fabrikanten verzetten zich heftig tegen het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) dat Simons volgend jaar wil invoeren en waarvan hij besparingen en een betere marktwerking op de geneesmiddelenmarkt verwacht. Vorige week stuurde de bewindsman een herziene versie van het GVS naar de Tweede Kamer. Het plan dat hij in mei presenteerde werd in brede kring gekritiseerd, vooral omdat patienten nog in te veel gevallen zouden moeten bijbetalen voor medicijnen. In tegenstelling tot een aantal belangenverenigingen van patienten vindt Simons dat hij in zijn nieuwe versie tegemoet is gekomen aan de bezwaren. De fabrikanten verwerpen het plan en hebben een alternatief op tafel gelegd. Zij vinden onder meer dat geneesmiddelen moeten worden verdeeld in groepen waarin medicijnen zitten die dezelfde samenstelling hebben. Simons gaat uit van geneesmiddelen met dezelfde werking.