Scenario's olie-stagnatie liggen klaar

DEN HAAG, 19 nov. Een autoloze zondag of een verlaging van de maximum-snelheid zijn maatregelen die het ministerie van economische zaken relatief snel kan nemen indien de olietoevoer uit het Midden-Oosten zou stagneren. Dat heeft I. Knegt, plaatvervangend directeur-generaal van het ministerie van economische zaken, gisteren in het tv-programma Brandpunt bekend gemaakt.

In een brief van begin oktober heeft het ministerie van economische zaken de Tweede Kamer hierover al ingelicht. Sindsdien worden de scenario's voortdurend geactualiseerd, zei Knegt.

Het ministerie heeft berekend wat de gevolgen zijn van een Golfoorlog en heeft verschillende scenario's uitgewerkt. Als de olietoevoer met zeven procent vermindert, treedt het zogenoemde zwarte scenario in werking. Zo'n vermindering van de olietoevoer doet zich voor als bijvoorbeeld de olie-installaties van Saoedi-Arabie geheel of gedeeltelijk worden vernietigd, zei Knegt.

In dat geval kan het ministerie een autoloze zondag invoeren, de maximumsnelheid verlagen naar 80 of 90 kilometer per uur, of een rantsoeneringssysteem voor benzine in stellen. Zowel een autoloze zondag als een snelheidsbeperking tot maximaal 80 of 90 kilometer per uur leveren volgens Economische Zaken een besparing op van acht procent in het olieverbruik.

In de scenario's wordt de industrie zoveel mogelijk ontzien en probeert de overheid door middel van publiciteitscampagnes vooral het energieverbruik van particulieren te beperken. In eerste instantie zal de aandacht zich richten op een vrijwillige matiging (selectiever gebruik van de auto, lagere snelheid). Pas bij een ernstiger wordende situatie wordt overgegaan tot de autoloze zondag of verlaging van de maximumsnelheid.