Nieuw obstakel voor dialoog tussen ANC en regering van Zuid-Afrika

JOHANNESBURG, 19 nov. In Zuid-Afrika is een nieuw hardnekkig obstakel opgedoken in het vredesproces tussen de regering en het Afrikaanse Nationaal Congres (ANC). De regering vindt dat het ANC een einde moet maken aan de heftige en massale protestacties van zwarten tegen de overheid. Daarbij doet ze een beroep op het feit dat het ANC eerder dit jaar de gewapende strijd heeft opgeschort.

Het ANC zegt dat het alleen op zich nam de gewapende acties te stoppen, maar dat het recht wordt behouden om 'mensen te mobiliseren' tegen de nog bestaande apartheidswetten. Dit is, volgens ANC-vice-voorzitter Nelson Mandela, de enige manier waarop het ANC de grote meerderheid van de ANC-leden is nog niet vertegenwoordigd in het parlement zijn krachten kan bundelen, voordat het om de tafel gaat zitten om een uiteindelijke overeenkomst met Pretoria uit te werken.

De onenigheid heeft geleid tot een opleving van het geweld, en dreigementen van het ANC om zich niet te houden aan de concessies die het eerder dit jaar heeft gedaan. Aanhangers van het ANC oefenen toenemende druk uit op hun organisatie om de gewapende strijd te hervatten.

In het afgelopen weekeinde zijn twee zwarten gedood en vielen verscheidene gewonden bij botsingen met de politie tijdens protestmarsen waartoe was opgeroepen door bewonerscomites uit de woonoorden, die zijn aangesloten bij het ANC. De protestmarsen waren georganiseerd uit protest tegen zwarte gemeenteraadsleden, die worden gezien als 'marionetten' van de regering van Pretoria.

De regering en de politie beschuldigen het ANC van het aansporen tot geweld en 'onbestuurbaarheid' en zeggen dat de leiders de controle op hun aanhangers hebben verloren. In regeringskringen wordt beweerd dat het ANC organisatorisch een wanorde is en dat het ANC de protestacties en de bitterheid die daaruit voortvloeit gebruikt om tijd te winnen en het onderhandelingsproces uit te stellen tot het de interne problemen heeft opgelost. Tot zover onze correspondent. Bij gevechten tussen Zulu's en Xhosa's zijn het afgelopen weekeinde in Zuid-Afrika zeker dertig mensen om het leven gekomen. Negentien slachtoffers vielen in het woonoord Zizonkwe bij Johannesburg, dat de hele afgelopen week het toneel was van hevige gevechten tussen ANC-aanhangers en leden van de Inkatha-beweging.