Ledenwinst bibliotheek door opening op zondag

LEIDEN, 19 nov. De Leidse openbare bibliotheek heeft er door de openstelling op de zondagmiddagen bijna 250 nieuwe leden bij.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Leidse bureau Research voor Beleid dat op zondag 11 november is gehouden. Op een doordeweekse dag melden zich gemiddeld twintig nieuwe leden.

Bijna tachtig procent van de ondervraagden gaat vaker naar de bibliotheek nu deze sinds 21 oktober ook op zondag open is. De helft van de geenquteerden zegt door de week niet naar de bibliotheek te kunnen. 'Die onmogelijkheid is natuurlijk niet absoluut', nuanceert projectleider F. Kriek de uitkomsten. 'Als het moet vindt men wel tijd om te gaan. De zondag komt echter in veel gevallen stukken beter uit.'

De bibliotheek trekt gemiddeld achthonderd bezoekers per zondag. Een kwart van hen is vorige week ondervraagd. De onderzoekers achten de enquete ook representatief voor de voorgaande en volgende zondagen. Van de ondervraagden heeft veertig procent een vaste baan, is een derde studerend en bijna een kwart huisvrouw of -man. Een procent gaf aan werkzoekend te zijn.

Ruim een vijfde van de bezoekers komt uit de wijde omgeving van Leiden. Een voorzichte conclusie is, zegt Kriek, dat de openstelling van de Leidse 'bieb' een uitkomst is voor mensen uit de hele regio. Dertien procent van de geenqueteerden zegt voor de gezelligheid op zondag naar de biliotheek te gaan.

Op 26 november wordt een beslissing genomen over een ontheffing van de CAO voor het bibliotheekpersoneel dat op de zondagmiddagen werkt. Volgens de directie bestaat, mede op grond van dit onderzoek, een maatschappelijke noodzaak voor de openstelling. De bonden AbvaKabo en CFO zijn in principe tegen zondagsarbeid. Zij komen bij het overleg met de uitkomsten van een ledenraadpleging over de openstelling op zondag.