Kohl denkt toch aan verzwaring van de lasten

BONN, 19 nov. Na de Bondsdagverkiezingen van 2 december moeten in Duitsland specifieke lastenverzwaringen worden overwogen. Deze aankondiging die kanselier Kohl zaterdag deed heeft een harde afwijzing van zijn liberale coalitiepartner FDP en scherpe kritiek der oppositionele SPD geoogst.

Het debat over het enige grote omstreden thema in de verkiezingscampagne, namelijk de vraag of er na 2 december belastingverhogingen wegens de kosten van de Duitse eenwording zullen komen, is daardoor dit weekeinde op slag weer wat heftiger geworden. De SPD-top wil vandaag beslissen of zij het Bondsdag-reces deze week zal laten onderbreken voor een spoeddebat over 'de salto van Kohl' en de 'stuurloosheid' van zijn christen-democratische CDU. In de jongste opiniepeilingen heeft Kohls coalitie met 55 procent (CDU/CSU 45, FDP 10) een ruime voorsprong op de SPD (33) en de Groenen (8).

Begin vorige week dwong Kohl prominente CDU-voorstanders van een belastingoffer voor de Duitse eenwording, zoals de deelstaat-premiers Biedenkopf (Sachsen) en Spaht (Baden-Wurttenberg) in het partijgelid door hen akkoord te laten gaan met een unanieme verklaring van de CDU-top dat er ook na 2 december geen belastingverhogingen zouden komen.

Op het verkiezingscongres van de Beierse christen-democratische CSU in Munchen zei Kohl zaterdag: 'We ontkomen er niet aan om over heffingen op het ene of andere punt te praten.' Als voorbeeld noemde hij een milieu-heffing op uitlaatgassen van auto's en oliestook-verwarmingen. De kanselier voegde daaraan toe: 'De burger heeft daarmee eerder vrede dan met belastingverhogingen, omdat iemand die zijn gedrag aanpast en minder milieu-schade veroorzaakt daarvoor wordt beloond'.

Kohl ontkende dat hij zich ooit categorisch tegen belastingverhogingen of andere lastenverzwaringen had uitgesproken. Hij bleef erbij dat die onnodig zijn om de kosten van de Duitse eenwording te helpen dekken en bovendien 'thans een verkeerd signaal zouden geven'.

Niettemin zei SPD-kanseliers-kandidaat Oskar Lafontaine gisteren dat Kohls 'belastingleugen' aangaande de financiering van de Duitse eenwording nu zonneklaar is. En FDP-voorzitter Otto graaf Lambsdorff concludeerde dat opnieuw is gebleken, net als in de campagne van 1987, dat de CDU in de belastingpolitiek 'niet betrouwbaar' is. De FDP zal volgens Lambsdorff absoluut niet aan belastingverhogingen of lastenverzwaringen meewerken. Doelend op de recente unanieme CDU-bestuursverklaring, waarvan Biedenkopf zich twee dagen later in een regionale krant alweer losmaakte, sprak hij van 'een chaos' in de CDU.

Aan de verwarring en politieke opschudding na Kohls opmerkingen van zaterdag droegen Duitse zondagsbladen en het weekblad Der Spiegel bij met berichten dat minister Waigel (CSU, financien) op zijn ministerie al kant en klare plannen en opbrengstbegrotingen heeft voor een BTW-verhoging met twee punten (tot 16 procent), de door Kohl geopperde milieu-heffingen alsook tolheffingen en een extra benzine-accijns van 20 Pfennig per liter voor de verbetering van het Oostduitse spoor- en wegennet. Waigel noemde zulke berichten 'baarlijke nonsens'.

    • J. M. Bik