Italie geeft Sovjet-Unie hulp van ruim elf miljard gulden

ROME, 19 nov. Aan de vooravond van de pan-Europese top in Parijs hebben Italie en de Sovjet-Unie gisteren in Rome een vriendschapsverdrag gesloten en heeft Italie royale financiele hulp toegezegd om Sovjet-leider Michail Gorbatsjov te helpen bij zijn economische hervormingsprogramma.

Niet bekend

Het vriendschapsverdrag dat Gorbatsjov en Andreotti gisteren ondertekenden, sluit aan bij vergelijkbare verdragen die Gorbatsjov in Parijs en Bonn heeft gesloten. Het verdrag, voor de komende twintig jaar, is volgens Gorbatsjov een belangrijke aanloop naar de top van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE), die vandaag in Parijs is begonnen.

In zijn toespraak na de ondertekening van het verdrag in het presidentiele paleis herinnerde Gorbatsjov eraan dat hij tijdens zijn bezoek aan Rome bijna een jaar geleden het idee voor een vervroegde CVSE-top had gelanceerd. Hij zei dat de bilaterale vriendschapsverdragen meehelpen bij de opbouw van een nieuw Europa.

In het verdrag beloven de twee landen dat zij een eventuele aanvaller van een van hen niet zullen helpen. Het akkoord voorziet verder in de uitwisseling van militaire informatie, samenwerking bij de herstructurering van de wapenindustrie, en overleg op het gebied van telecommunicatie, energie, transport, en bij de bestrijding van drugshandel, misdaad en terrorisme.

De financiele steun van dit jaar van een biljoen lire is bedoeld voor de aankoop van machines, onderdelen en chemische produkten door Sovjet-bedrijven in Italie. Volgens een wetsvoorstel dat nog door de Kamer moet worden goedgekeurd, krijgt Moskou volgend jaar betalingsbalanssteun ter waarde van 2,2 biljoen lire. De helft hiervan zou worden gebruikt om Sovjet-schulden bij Italiaanse bedrijven af te lossen. Tussen 1991 en 1994 zou de Sovjet-Unie bovendien jaarlijks een biljoen lire aan exportkredieten krijgen.

Eerder op de dag had Gorbatsjov een gesprek van drie kwartier met de paus. De woordvoerder van het Vaticaan omschreef het na afloop als 'open en bijzonder hartelijk'. Het was de tweede keer dat Gorbatsjov de paus ontmoette en na afloop zei de Sovjet-leider dat ze elkaar een volgende keer in de Sovjet-Unie zouden treffen.

In een kort gesprek met journalisten wilde de paus echter geen datum geven voor een reis naar de Sovjet-Unie. 'Het goede moment zal komen, ' zei hij.

Het Vaticaan heeft duidelijk gemaakt dat de paus zeker niet voor 1992 naar de Sovjet-Unie zal gaan. Officieel staan er te veel andere zaken op de pauselijke agenda. Bronnen binnen het Vaticaan hebben gezegd dat eerst volledige duidelijkheid moet komen over de situatie op het gebied van de godsdienst in de Sovjet-Unie. De pauselijke nuntius die onlangs in Moskou is geinstalleerd, in het kader van de hervatting van de diplomatieke contacten tussen het Vaticaan en Moskou, is nu bezig met een inventarisatie van de situatie in de verschillende republieken.

De Sovjet-leider kreeg aan het einde van zijn bezoek ook de Fiuggi-prijs voor zijn steun voor bevordering van de mensenrechten. Hieraan is een bedrag van 420.000 dollar verbonden.

    • Marc Leijendekker