'Herstel milieu Oost-Europa goed voor economische groei'

WASHINGTON, 19 nov. Investeren in milieu is een essentieel onderdeel van economisch herstel in Oost-Europa, dat heeft te lijden onder reusachtige bodem- en luchtverontreiniging. Dat schrijft het Worldwatch Institute, een internationale milieuorganisatie, in een dit weekeinde gepubliceerd rapport.

'Gezien de schade die het slechte milieu veroorzaakt aan de menselijke gezondheid en de biologische produktiviteit, moet verbetering van het milieu in Oost-Europa en de Sovjet-Unie worden gezien als een voorwaarde voor economische ontwikkeling', aldus het rapport 'Groene revoluties: Ecologisch herstel in Oost-Europa en de Sovjet-Unie'.

Het rapport is een litanie van rampen rivieren zo vuil dat het water zelfs niet meer geschikt is als koelwater, steden waar de kinderen ziek zijn van de chemicalien in de lucht gecombineerd met enkele lichtpuntjes die tot optimisme stemmen. De opkomst van een milieubeweging in Oost-Europa is een van de hoopgevende ontwikkelingen, aldus Hilary French, de schrijfster van het rapport. 'Bovendien zijn de problemen zo ernstig dat er in brede kringen overeenstemming is dat er iets moet gebeuren.'

Het rapport haalt een Duits onderzoek aan waaruit blijkt dat herstel van het milieu in de voormalig DDR, tot een niveau vergelijkbaar met de Westerse landen, 249 tot 308 miljard dollar zal kosten. De regeringen van Polen en Tsjechoslowakije komen met beduidend lagere schatting over de kosten van ecologisch herstel in hun landen: 20 miljard dollar voor de komende tien tot twintig jaar in Polen en 23,7 miljard voor de komende vijftien jaar in Tsjechoslowakije.

Het Worldwatch Instituut maakt ook melding van schattingen dat Polen jaarlijks tien tot twintig procent van zijn Bruto Nationaal Produkt verliest door de milieuvervuiling. In Tsjechoslowakije zou dat vijf tot zeven procent zijn. (AP)