Foto

DEN HELDER Familieleden en bekenden namen vanmorgen in Den Helder afscheid van de opvarenden van de marineschepen die hun collega's in de Golf gaan aflossen. Op de foto het bevoorradingsschip Zuiderkruis, dat om acht uur als eerste vertrok. Omstreeks elf uur volgden de fregatten Jacob van Heemskerck en Philips Almonde. De aflossing in de Golf zal op 4 en 5 december plaatshebben, waarna de fregatten Witte de With en de Pieter Florisz op 20 december in Den Helder worden terugverwacht. (Foto NRC Handelsblad/ Rien Zilvold)