Deel van Parijs afgesloten door pan-Europese top

PARIJS, 19 nov. Tienduizend politiemannen zijn in Parijs op de been om voor de veiligheid te zorgen van de staatshoofden, premiers en ministers van de 34 landen die deelnemen aan de pan-Europese top. In verband met de crisis in de Golf en de dreiging van terrorisme (van bijvoorbeeld de Spaanse ETA of de Ierse IRA), hebben de Franse autoriteiten niets aan het toeval overgelaten om de veiligheid van hun gasten zo veel mogelijk te verzekeren.

De presidenten Bush en Gorbatsjov, maar ook de regeringsleiders van Liechtenstein en San Marino, werden gisteren, na hun aankomst op het vliegveld Orly, in grote kolonnes voertuigen en motorpolitie naar de 23 hotels vervoerd waar ze drie dagen verblijven. Gevolg: opstoppingen op de Autoroute du Sud, die langs Orly loopt, en chaos in het Parijse verkeer. Gisteren viel het allemaal nog mee, omdat het zondag was en de Parijzenaars tevoren uitvoerig waren gewaarschuwd.

De top heeft plaats in een conferentiecentrum aan de Avenue Kleber, nabij de Arc de Triomphe. Een grote driehoek rondom Kleber is voor alle verkeer afgesloten. De bewoners hebben speciale passen nodig om hun huis te kunnen bereiken. De drieduizend journalisten en vierduizend radio- en tv-technici die de conferentie volgen, zijn verspreid over drie perscentra, wat alleen de Parijse taxichauffeurs ten goede komt.

Het conferentiecentrum Kleber moest in aller ijl tegen enorme kosten worden aangepast om de delegaties van de 34 landen te kunnen herbergen. Dat was nodig omdat de conferentie, die aanvankelijk voor december was voorzien, werd vervroegd.

In december zou het gebouw van de UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs en cultuur, beschikbaar zijn geweest. Dezer dagen is het UNESCO-gebouw 'bezet' er is een symposium ter gelegenheid van de twintigste sterfdag van generaal de Gaulle.

    • Jan Gerritsen