De MIP fuseert met participatiemij ABN

ROTTERDAM, 19 nov. De Maatschappij voor Industriele Projecten (MIP), voor 57 procent eigendom van de Nederlandse staat, gaat samen met APM Holdings BV, de participatiemaatschappij van de ABN Bank.

De MIP en de iets kleinere APM worden ondergebracht in een nieuwe vennootschap die op afstand zal opereren van zowel de bank als de overheid. De Nederlandse staat, die eerder dit jaar aankondigde zijn meerderheidsbelang ten minste gedeeltelijk te willen afstoten (om ondermeer de MIP een zelfstandigere positie te gunnen), krijgt een minderheidsbelang in de nieuwe vennootschap. Over de hoogte van dit belang moet nog verder worden onderhandeld.

Dit is uit betrouwbare bronnen vernomen. Vanmiddag wordt de fusie tussen beide participatiemaatschappijen bekendgemaakt door mr.drs. H. Langman, lid van de raad van bestuur van ABN Amro Holding. De woordvoerders van de MIP en de ABN wilden vanochtend niet op de persconferentie vooruit lopen en weigerden commentaar.

Afgelopen juni maakte de MIP bekend dat de Nederlandse overheid haar belang in de MIP wil terugbrengen of mogelijk zelfs helemaal wil afstoten. Medio juli ging de regering met de plannen tot verkoop akkoord. Het ministerie van economische zaken heeft daarop met een groot aantal belangstellenden over de verkoop van het staatsbelang gepraat.

De MIP heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. Vorig jaar werd de toenmalige president-directeur J. Blaak door president-commissaris dr. W. Dekker openlijik aan de kant gezet. Dat geschiedde nadat bekend was geworden dat de MIP in 1988 bovenop de bestaande verliezen nog eens forse voorzieningen moest treffen.

Behalve de Nederlandse staat zijn ook circa tachtig grote banken, pensioenfondsen en verzekaars aandeelhouder van de MIP. Wat de positie van deze aandeelhouders is in de nieuwe combinatie, was vanochtend nog onduidelijk.

De MIP werd in 1982 opgericht om het aanbod van risicodragend vermogen voor industriele projecten te vergroten. Het geplaatste kapitaal van 576 miljoen gulden werd voor driekwart volgestort. Doordat in de loop van de jaren tachtig voldoende risicodragend kapitaal beschikbaar kwam voor het Nederlands bedrijfsleven, heeft de MIP uiteindelijk maar een bescheiden bijdrage geleverd.

Over de Algemene Participatie Maatschappij (APM) van de ABN is weinig bekend. Eind vorig jaar had APM 62 participaties met een totale kostprijs van 130 miljoen gulden. APM zou een van de tien grootste participatiemaatschappijen zijn en na samengaan met de MIP de tweede participatiemaatschappij in Nederland vormen. De Nederlandse Participatie Maatschappij blijft evenwel ook na de fusie tussen de MIP en de APM verreweg de grootste op de Nederlandse markt.

Deskundigen leggen de fusie tussen de MIP en de APM uit als een logische consequentie van de fusie tussen de ABN Bank en de Amro Bank en van de wens van de staat om zijn belang in de MIP ten minste tot een minderheidsbelang terug te brengen. De participatiemaatschappij van de ABN komt nu op behoorlijke afstand van de bank; de participatiemaatschappij van de Amro Bank (PPM Amro) wordt de participatiemaatschappij van de nieuwe bankencombinatie.

    • Geert van Asbeck