Bush viert eerste verjaardag 'fluwelen revolutie' in Praag

PRAAG, 19 nov. Honderdduizenden Tsjechoslowaken hebben zaterdag op de eerste verjaardag van hun 'fluwelen revolutie' de Amerikaanse president Bush en zijn Tsjechoslowaakse ambtgenoot Havel op het Wenceslasplein in Praag toegejuicht.

Bush, die als eerste Amerikaanse president in de geschiedenis een kort bezoek bracht aan Tsjechoslowakije, hield tevens een toespraak tot de beide kamers van het parlement. Daarin merkte hij onder andere op dat Europa op de drempel staat van een nieuw tijdperk, 'een tijdperk van vrede, welvaart en veiligheid dat zijn gelijke niet kent in de geschiedenis van dit werelddeel'.

De Amerikaanse president deed ook een concrete toezegging voor economische hulp. Er zal een speciaal fonds worden opgericht van zestig miljoen dollar dat vooral ten doel heeft om Tsjechoslowakije toegang te verschaffen tot de Amerikaanse markt en Amerikaanse technologie. Ook moet het Amerikaanse investeringen in Tsjechoslowakije stimuleren.

Hij drukte de Tsjechen en Slowaken op het hart om, ondanks een beweging die grotere autonomie voorstaat voor beide etnische groepen, een krachtig centraal gezag te handhaven zodat Tsjechoslowakije zich politiek en economisch met een stabiele regering kan ontwikkelen.

Tijdens zijn rede in het parlement verwees Bush ook herhaaldelijk naar de Golfcrisis. Volgens hem begrijpen de Tsjechoslowaken beter dan wie ook wat het betekent om door de buitenwereld te worden genegeerd: 'U kent de tragische consequenties wanneer naties die worden geconfronteerd met agressie verkiezen om zichzelf wijs te maken dat het hun niet aangaat slechts een 'ruzie in een ver land land tussen mensen van wie we niets weten'.' Met die laatste woorden verwees Bush naar de uitlating van de Britse premier Neville Chamberlain in 1939, toen deze net vergaande concessies ten koste van Tjechoslowakije had gedaan aan Adolf Hitler. (Reuter, DPA)