Beslissing over missie Irak laat op zich wachten

DEN HAAG, 19 nov. De fractieleiders van de vijf grootste partijen in de Tweede Kamer hebben nog geen definitieve beslissing genomen over de voorgenomen missie naar Irak. De positie van de 104 baggeraars, de nieuwe plannen van Saddam Hussein voor vrijlating van gijzelaars na kerstmis en de vraag welke status de missie moet hebben, houden de zaak op.

Inmiddels wordt op het Binnenhof steeds hardnekkiger de naam genoemd van oud-minister van buitenlandse zaken en oud-secretaris-generaal van de NAVO, dr. Joseph Luns, als degene die naar Bagdad zou gaan. Hij zou in dat geval slechts worden vergezeld door enkele medewerkers, die de 79-jarige in Brussel wonende oud-KVP-politicus zullen bijstaan.

Vanmiddag was nog geen beslissing genomen over de status van de Nederlandse missie. Het is niet uitgesloten dat de vijf fractieleiders niet zelf een missie sturen, maar een missie sanctioneren die als het ware 'zichzelf vormt'. Over de preciese organisatie daarvan wordt nog gesproken. Morgen komen de fractieleiders weer bij elkaar.

Oud-minister Van der Stoel heeft in nadere contacten met de politici opnieuw zijn bezwaren kenbaar gemaakt tegen het sturen van een Nederlandse afvaardiging, die naar zijn mening de houding van Saddam Hussein slechts zal verharden. In de kring van de fractieleiders wordt het nog steeds mogelijk geacht dat er helemaal geen delegatie naar Bagdad gaat.

De nieuwe actie van Saddam Hussein om tussen Kerst en Pasen de gijzelaars vrij te laten, mits het Westen zich 'gedraagt', wordt als buitengewoon cynisch beschouwd.

De Nederlandse vertegenwoordiger van het Rode Kruis Tjittes meldt vanuit Bagdad 'dat er signalen zijn opgevangen waaruit blijkt dat er op korte termijn beslissingen worden genomen over gijzelaars die voor 25 december zullen vrij komen'. Ook over de positie van de Nederlandse baggeraars in Irak verwacht hij op korte termijn duidelijkheid. 'De stemming onder hen is goed, ook al omdat ze het gewend zijn langdurig in het buitenland te vertoeven', aldus Tjittes.