'Weren van kantoren bij snelweg kost veel geld'

DEN HAAG Het weren van kantoren en bedrijven langs snelwegen, zoals minister Alders (VROM) wil, kost honderden miljoenen guldens. Het niet-aanleggen van reeds geplande terreinen kan alleen al in de Randstad leiden tot een strop van driekwart miljard gulden. Dat blijkt uit berekeningen van onderzoeksbureau Petersen-Consult, uitgevoerd in opdracht van de Rijksplanologische dienst.

Minister Alders heeft aangekondigd dat hij af wil van bedrijfsterreinen langs snelwegen, die alleen per auto bereikbaar zijn. Nieuwe bedrijven moeten gevestigd worden op plekken waar een goed openbaar vervoer voorhanden is. Alleen transport- en distributiebedrijven zijn voor Alders nog aanvaardbaar langs snelwegen. Op die manier wil hij het autoverkeer terugdringen.

In het onderzoek van Petersen-Consult is nagegaan hoeveel van deze lokaties in de Randstad nog gepland zijn. De onderzoekers van het bureau kwamen in totaal uit op 720 hectare, in diverse stadia van bouwrijpheid.

De gemeenten die deze grond beheren, hebben diverse mogelijkheden. Ze kunnen ervoor zorgen dat de betreffende terreinen alsnog goed bereikbaar worden voor het openbaar vervoer. Wat dat kost hebben de onderzoekers niet berekend.

De gemeenten kunnen ook de bestemming van het terrein wijzigen, zodat er alleen transport- en distributiebedrijven toegelaten worden. Dat is goedkoper, maar een dergelijke selectieve gronduitgifte leidt nog altijd tot flinke renteverliezen. De onderzoekers schatten die voor de Randstad op 226 tot 295 miljoen gulden.

Het 'van de plankaart vegen' van bedrijfsterreinen is verreweg het duurst, omdat in dat geval overbodige investeringen zijn gedaan en overeenkomsten met bedrijven ongedaan gemaakt moeten worden. Petersen-Consult becijfert de totale kosten hiervan op 690 tot 760 miljoen gulden.

Een woordvoerder van Vrom noemt de bedragen 'ruwe schattingen', waaraan vooralsnog geen 'beleidsmatige conclusies' worden verbonden. (ANP)