'Roep om missie klinkt onverminderd'

SCHIPHOL, 17 nov. Nadat elf Nederlandse gijzelaars hem vorige week waren voorgegaan is gisteravond Siego Wouters op Schiphol gearriveerd. Hij verklaarde 'blij en opgewonden' te zijn, maar zich tegelijkertijd schuldig te voelen 'omdat je mensen achter moet laten in een trieste sfeer'.

Wouters is de zoon van dominee D. Wouters van het familie-comite 'Gijzelaars Irak'.

Volgens Wouters, die als arts werkt in een ziekenhuis in Bagdad, neemt de psychische druk op de achtergebleven gijzelaars toe. Zelf had hij het geluk, zo zei hij, dat hij door kon werken. 'Het valt op den duur niet vol te houden wanneer je dag in dag uit niets zinvols te doen hebt. Iedereen had daar zo z'n eigen oplossing voor. De een neemt een pilsje extra, de ander stort zich op de politiek. Iedereen had zijn beschermingsmechanismen om zich tegen de angst te weren, ' aldus Wouters, die de fysieke toestand van de gijzelaars 'niet slecht' noemde. De voedselvoorziening voor de Nederlanders levert volgens hem geen problemen op.

Hij toonde zich ingenomen met het bericht dat de 104 baggeraars wellicht binnen afzienbare tijd Irak mogen verlaten. 'Over hun fysieke toestand weet ik weinig, maar er druppelden wel berichten binnen dat de spanning hen soms teveel werd en dat er sprake is geweest van excessen.' Wat die excessen inhielden wilde Wouters niet zeggen. Een deel van de baggeraars verblijft op een platform, anderen zitten op schepen.

Vol lof was hij over het optreden van de Nederlandse ambassadeur in Irak, N. van Dam. 'Wij hebben erg geboft met de Nederlandse ambassade in Bagdad', aldus Wouters. Hij vermoedt dat hij een uitreisvisum gekregen heeft omdat zijn contract als arts al eind juli was verlopen.

Het is nog niet duidelijk of en wanneer een gesprek zal plaats hebben tussen het familiecomite en ambassadeur Van Dam. Dat heeft een woordvoerder van het Buitenlandse Zaken gisteren gezegd.

Het comite heeft om het gesprek gevraagd om Van Dam nog eens duidelijk te maken dat er snel een gebaar moet worden gemaakt in de richting van de achtergebleven gijzelaars. Volgens Siego Wouters is de roep om een missie onverminderd groot. 'De mensen daar willen nog steeds een missie', zo zei hij.