Religieuze partij treedt toe tot coalitie Israel

JERUZALEM, 17 nov. De Israelische premier Shamir heeft zijn regeringscoalitie uitgebreid: gisteren trad de extreem orthodoxe Agudat Israel Partij tot de regering toe.

In ruil voor de deelname van de Agudat Israel, die vier zetels in de Knesset heeft, zal de regering een reeks strenge religieuze wetsvoorstellen indienen. De eerste kwam gisteren al: de regering diende wetsvoorstellen in waarmee beoogd wordt de produktie en de verkoop van varkensvlees te verbieden en waarmee een eind moet worden gemaakt aan 'suggestieve reclame'.

Met de steun van de vier parlementariers van Agudat Israel breidt Shamir de steun van zijn regering in het parlement uit van 60 naar 64 van de 120 leden. Hij beperkt de handelingsruimte van de kleine religieuze en rechtse coalitiepartners die herhaaldelijk hebben gedreigd uit de regering te stappen als ze hun zin niet krijgen. Na de ondertekening van het akkoord met Agudat Israel zei Shamir dat 'de eenheid van de coalitie sterker is geworden' en dat de effectiviteit en de stabiliteit van zijn kabinet zijn toegenomen. Daarvoor, zo voegde hij daaraan toe, heeft de regering 'geen prijs' hoeven betalen en 'niets opgegeven'.

Shamir heeft zijn nieuwe coalitiepartner beloofd behalve voor een verbod op varkensvlees en suggestieve reclame ook te zullen streven naar een strikter toezicht op de naleving van de abortuswetgeving en een verdere beperking van het openbaar vervoer op de sabbat.

De toetreding van Agudat Israel krijgt gestalte in de benoeming van drie leden van die partij tot onderminister; een vierde wordt in de Knesset voorzitter van de commissie van financien.

De betrekkingen tussen Shamirs Likud en Agudat Israel zijn sinds de verkiezingen van november 1988 lang gespannen geweest als gevolg van beweringen van Agudat Israel dat Shamir voor de verkiezingen beloftes heeft gedaan die nooit zijn nageleefd. Rabbijn Menechem Porush, de fractieleider van Agudat Israel in de Knesset, herinnerde daar gisteren nog aan tijdens een toespraak bij de ondertekening van het akkoord. 'Iedereen heeft de les geleerd dat wat beloofd is moet worden uitgevoerd en ik hoop dan ook dat dat gebeurt. Zonder die hoop zouden we dit akkoord niet hebben ondertekend.'

De linkse partijen hebben boos gereageerd. Volgens een van hun woordvoerders bestaat 85 procent van de joodse bevolking van Israel uit seculiere joden, die zich door Shamir in de steek gelaten voelen. (UPI)