Ramsj

Jacques Kloters: Honderd jaar amusement in Nederland

Gebonden, geill., Staatsuitgeverij 1987, van fl. 49,90 voor fl. 24,50. De Slegte.

Rijk geillustreerde, gedetailleerde geschiedenis van het Nederlandse amusement vanaf 1887. Kloters besteedt veel aandacht aan de sociologische betekenis van onder meer circus, vaudeville, operette, variete, revue en cabaret en komt tot de conclusie dat het huwelijk het belangrijkste onderwerp: verleidelijke maagd ontpopt zich tot helleveeg met deegroller. Met index, noten en goede bibliografie.

Jeske Reijs (e.a.): Vrouwen in de Nederlandse kolonien.

Paperback, geill., SUN 1986, van fl. 24,50 voor fl. 11,90. De Slegte en Van Gennep Amsterdam en Rotterdam.

Vrouwen van gemengd Europees-Aziatische afkomst speelden een centrale rol bij de succesvolle VOC-carriere van hun Nederlandse echtgenoten, zo luidt een van de conclusies in dit zevende jaarboek vrouwengeschiedenis. Het artikel 'Veelwijverij en andere losbandige praktijken' belicht de positie van Surinaamse plantageslavinnen. De redactie wilde met dit themanummer tegemoet komen aan de kritiek dat vrouwenstudies te Eurocentrisch is. Het achtste jaarboek ging weer over Nederlandse vrouwen, uit de periode 1500-1850, en is ook afgeprijsd.

J. Klatter: Amoreuse liedekens.

Gebonden, Buijten en Schipperheijn 1984, van fl. 69,00 voor fl. 22,50. De Slegte.

In 1932 stuitte Klatter bij toeval op een bundel Amoureuse liedekens uit omstreeks 1660. Een bundel, zo bleek later, waarvan geen tweede exemplaar bekend is. De fotografische herdruk, getranscribeerd en geannoteerd, verscheen pas in 1984 en is fraai uitgegeven. Een citaat: ' Hoe dickwils hebben wy met alle melody Gheneuchte bedreven/ Mijn hert was bly Als ick moch comen by/ Schoon liefken aen u sy... '

Martin Ros: Heldenlevens. Verhalen over tragedie en roem van wielrenners.

Paperback, geill., Agathon 1987, van fl. 29,90 voor fl. 6,90. Scheltema en Holkema Amsterdam, Het Martyrium Amsterdam.

' Een ontroerend, geestig, hoogstpersoonlijk boek over de jongensdroom wielrenner te mogen zijn', aldus Tim Krabbe in NRC Hbd van 13.6.'87 over het debuut van uitgever Martin Ros. De belangrijkste helden die Ros beschrijft zijn Jean Robic, Gino Bartali, Fausto Coppi, Ferdinand Kobler, Hugo Koblet en Louison Bobet: de Touroverwinnaars van 1947 tot 1956. Restanten van een bestseller uit 1987.

Hans Rombouts: Onder de hamer. Gids voor veilingbezoekers.

Paperback, geill., Van Holkema en Warendorf 1988, van fl. 29,90 voor fl. 9,90. Steven Sterk, Servetstraat 3 Utrecht, 030 - 334973.

Rondleiding langs de voornaamste kunstveilingen, algemene veilingen, boekenveilingen, huizenveilingen en postzegelveilingen in Nederland, voorafgegaan door een algemene inleiding. Veilinghouder is geen beschermd beroep, waarschuwt Rombouts, en hij geeft tips waar je als koper op moet letten. Journalistiek geschreven en hier en daar verouderd.

William Hartston: Drunken Goldfish en Other Irrelevant Scientific Research

Gebonden, geill., Sterling Publishing Co. 1988, van fl. 39,40 voor fl. 12,50. Boekenmarkt, Oude Molstraat 32 Den Haag, 070 - 3658226.

Verzameling van absurde onderzoeken op het gebied van de natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en letteren. Het eerste gedeelte behandelt de meest aangetroffen thema's: goudvissen, alcohol en seks. Het tweede gedeelte geeft korte alfabetische artikelen. Voorbeelden: blinde goudvissen zwemmen langzamer, ratten voelen zich niet aangetrokken tot tennisballen en heilig water heeft geen invloed op de groei van radijsjes. Met Brits gevoel voor humor geschreven maar wel wetenschappelijk onderbouwd.

Webster's New Dictionary and Thesaurus.

Gebonden, Geddes en Grosset 1990, van fl. 123,75 voor fl. 29,90. Het Martyrium Amsterdam. Ook bij Scheltema en Holkema.

Hoewel een beknopte editie, telt dit woordenboek nog altijd ruim duizend bladzijden. Meer dan de helft daarvan wordt in beslag genomen door het woordenboek: de uitspraak, definitie en etymologie van een woord. In het tweede gedeelte volgt het synoniem en het antoniem (het tegengestelde) van een begrip. De in Engelstalige woordenboeken gebruikelijke bijvoegsels ontbreken niet: liefhebbers kunnen daarin onder andere de namen nazoeken van alle Amerikaanse presidenten.

    • Ewoud Sanders