Premier India krijgt vertrouwen

NEW DELHI, 17 nov. De nieuwe Indaise premier, Chandra Shekhar, heeft gisteren zonder moeite een vertrouwensstemming in het Indiase parlement overleefd. Het Lagerhuis schonk hem dat vertrouwen met 269 tegen 204 stemmen. Vijftien afgevaardigden onthielden zich van stemming.

Shekhar vormde een week geleden een regering, nadat zijn voorganger V. P. Singh ten val was gekomen over een reeks politieke en religieuze conflicten en de voormalige premier Rajiv Gandhi had geweigerd een nieuw kabinet te vormen. Aan de vertrouwensstemming ging gisteren een zeven uur durend debat vooraf, waarin de emoties vaak hoog opliepen. Shekhar riep de afgevaardigden op hem te helpen bij het scheppen van 'een nieuw politiek klimaat'. 'Laten we ophouden elkaar uit te schelden. We moeten samenwerken. Ik wil samenwerking met iedereen en ik wil de steun van iedereen, ' aldus de nieuwe premier.

Bij de stemming gisteren kreeg Shekhar de steun van zijn eigen socialisten en die van Gandhi's Congrespartij. Ook de afgevaardigden van een aantal kleine partijen die zich van de Congrespartij hebben afgesplitst stemden voor de nieuwe regering.

Tijdens het debat werd Shekhar, die een afscheiding van de Janata Dal leidt, door zijn politieke tegenstanders verweten de verkiezingsuitslag van november vorig jaar te hebben vervalst door zijn socialistische partij af te scheiden van de Janata Dal; het zou in strijd zijn met de wil van de kiezer dat de nieuwe regering voornamelijk rust op de gedoodsteun van de Congrespartij. (DPA, AP)