Lago-raffinaderij op Aruba weer in bedrijf

ROTTERDAM, 17 nov. Begin volgende week heropent de Amerikaanse oliemaatschappij Coastal Corp. op Aruba de vroegere Lago-raffinaderij, die tot 1985 eigendom was van Exxon. Coastal zal in de gemoderniseerde raffinaderij kerosine, vliegtuigbenzine, autobenzine en dieselolie maken voor de Amerikaanse markt.

Na een testperiode begint Coastal met een dagprodukktie van 100.000 vaten olie die in maart volgend jaar moet oplopen naar 150.000 vaten per dag. Binnen enkele jaren wil men de produktie verdubbelen. Door vergaande aanpassingen is de maatschappij volgens directeur Mike Renfrew van de raffinaderij in staat zeer lichte motorbrandstoffen te maken die minder gevaar opleveren voor het milieu. In de Verenigde Staten bestaat een grote behoefte aan 'schone' benzine en dieselolie, aldus Renfrew. Voorlopig zal nog een deel van de produktie op Aruba bestaan uit nafta, dat in Amerikaanse Coastal-raffinaderijen verder wordt bewerkt tot benzines.

Exxon sloot in mei 1985 de Lago op Aruba, toen de grootste raffinaderij van de maatschappij. Een deel van de installaties werd in opdracht van de Arubaanse regering gesloopt. Coastal meldde zich om het nog bruikbare deel over te nemen. De afgelopen twee jaar is gewerkt aan een grondige modernisering van de installaties. De heropening, die aanvankelijk in september zou plaatshebben, werd vertraagd omdat Coastal tot het begin van de Golfcrisis op 2 augustus rekende op aanvoer van ruwe olie uit Irak. Nu heeft de maatschappij een grote voorraad olie uit Angola aangekocht.

Coastal zal vanaf begin volgend jaar 257 medewerkers op Aruba in dienst hebben, waarvan volgens Renfrew verreweg het grootste deel zal bestaan uit Arubanen. Over enkele jaren zal Coastal in totaal 500 werknemers op Aruba nodig hebben. Bij toeleverende bedrijven zullen zo'n 1.000 mensen werk vinden. Volgens mr. Tabare Monson van het ministerie van economische zaken in Oranjestad leeft het nabijgelegen industriestadje San Nicolas, dat door de sluiting van Lago de afgelopen jaren verpauperde, snel op.

Voor Aruba betekent de raffinaderij tevens hogere inkomsten uit de inkomstenbelasting en minder sociale uitkeringen. Coastal hoeft de eerste tien jaar geen winstbelasting te betalen. Ook krijgen het openbare nutsbedrijf (water en elektriciteitsvoorziening) goedkopere brandstof van de raffinaderij.