Kabinet verhoogt accijns op benzine in 1991 twee cent

DEN HAAG, 17 nov. De benzine-accijns gaat in de loop van volgend jaar met twee cent (exclusief Btw) omhoog om het kabinet te helpen aan een opbrengst van honderd miljoen gulden. Dat heeft het kabinet gisteren besloten, nadat tijdens de algemene beschouwingen in oktober de Kamer zich keerde tegen een accijnsverhoging met acht cent per 1 november.

Mochten de benzineprijzen zich volgend jaar als gevolg van dalende olieprijzen op een lager niveau dan het huidige stabiliseren, dan is een grotere accijnsverhoging niet uitgesloten, aldus premier Lubbers na afloop van het kabinetsberaad. Met de aanvankelijk voorziene accijnsverhoging wilde het kabinet 300 miljoen gulden binnenhalen ten behoeve van het mobiliteitsbeleid.

Naast de beperktere accijnsverhoging wil het kabinet het bedrag nu uit een aantal andere posten realiseren. Een bedrag van 125 miljoen gulden komt uit het eerder in laten gaan van een verhoging van de CO-heffing. Matiging van uitgaven op de ministeries van verkeer en waterstaat, VROM en economische zaken moet 25 miljoen gulden opleveren. Het gaat dan vooral om uitgaven die betrekking hebben op het verkeers- en vervoersbeleid, maar die als gevolg van vertraging in de ontwikkeling van plannen nog niet tot besteding komen.

Tenslotte wil het kabinet een bedrag van 30 miljoen gulden realiseren door het wat langer openhouden van vacatures op de departementen. Lubbers had dit plan op hoofdlijnen al ontvouwd tijdens de algemene beschouwingen, maar het is nu in het kabinetsberaad verder ingevuld.(ANP)