Gemeenten dagen Nederlandsche Bank voor rechter; eisen miljoenen

AMSTERDAM, 17 nov. Vier Nederlandse gemeenten hebben definitief besloten De Nederlandsche Bank voor de rechter te dagen omdat de bank bij het faillissement van de Amsterdam-American bank zou hebben gefaald in haar toezichthoudende taak. De gemeenten eisen een schadevergoeding van enkele miljoenen. De advocaat die optreedt voor de gemeenten zal binnenkort een dagvaarding de deur uit doen.

Dit is gistermiddag desgevraagd meegedeeld door G. J. te Wechel, hoofd van de afdeling financieel-economische zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een woordvoerder van de Nederlandsche Bank reageerde laconiek op de komende juridische procedure. 'We wachten het maar rustig af.' Volgens hem wordt dit de eerste keer dat De Nederlandsche Bank voor de rechtbank wordt gedaagd wegens vermeend falend toezicht.

De gemeenten Hillegom, Monster, Nieuwegein en Urk hebben begin jaren tachtig een strop van miljoenen guldens geleden toen de Amsterdam-American Bank failliet ging. Kort voor de bank failliet ging hadden de gemeenten forse bedragen in deposito gegeven bij de bank. De gemeenten verwijten nu De Nederlandsche Bank, toezichthouder op alle in Nederland gevestigde banken, dat deze te laat heeft ingegrepen. Had De Nederlandsche Bank eerder orde op zaken gesteld, dan hadden de gemeenten geen schade geleden, aldus de redenering van de eisende partijen. De gemeenten hopen via de rechter alsnog hun geld terug te krijgen dat met de ondergang van de Amsterdam-American Bank verloren is gegaan.

Aan het besluit om De Nederlandsche Bank aan te klagen zijn jaren van procederen vooraf gegaan. Die procedures hadden evenwel niet de toezichthoudende functie van De Nederlandsche Bank tot inzet, maar uitsluitend de vraag of De Nederlandsche Bank als getuige opgeroepen zou mogen worden. De Nederlandsche Bank beriep zich op het verschoningsrecht conform artikel 46 van de Wet Toezicht Kredietwezen.

Toen uiteindelijk het Hof van Justitie in Luxemburg in 1987 met een uitspraak kwam in deze zaak, lag voor de gemeenten de weg open om te besluiten of ze een procedure tegen De Nederlandsche Bank zouden beginnen met als inzet de vraag of het bedrijfseconomisch toezicht van de bank tekort is geschoten.

De afgelopen maanden hebben de vier betrokken gemeenten een een raadsbesluit genomen dat het groene licht geeft voor de procedure, zo liet Te Wechel van de VNG gisterenmiddag weten.

    • Geert van Asbeck