Bush en Gorbatsjov praten over Golfcrisis

BRUSSEL, 17 nov. De VS zullen volgende week in Parijs tijdens de CVSE-conferentie overleggen met Sovjet-president Gorbatsjov over de manier waarop de Golfcrisis kan worden opgelost. Dat zei gisteren de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, op een persconferentie bij de Europese Gemeenschap in Brussel. Dat overleg met de Sovjet-Unie zal gericht zijn op de resolutie van de Veiligheidsraad die zijn goedkeuring moet hechten aan het eventuele gebruik van geweld tegen Irak.

'We hebben een gemeenschappelijk standpunt met de Sovjet-Unie', zo zei Baker, 'dat erop neerkomt dat Irak niet mag worden beloond voor zijn agressie, dat er geen deeloplossing mag komen en dat de Golfcrisis niet gekoppeld mag worden aan andere punten.' De VS zijn van mening dat geweld niet mag worden uitgesloten, maar dat er een politieke basis moet worden gecreeerd voor het gebruik van geweld, 'en daar zijn we nu mee bezig'.

Over een vreedzame oplossing van de crisis toonde Baker zich pessimistisch. Hij herhaalde dat de VS gekeerd zijn tegen de missies van prominente politici naar Irak om gijzelaars vrij te krijgen. 'Wij hebben die prominente figuren gezegd dat ze daar van af moeten zien omdat het onze eenheid verzwakt. We moeten zorgen dat agressie niet loont en ons niet door Saddam Hussein laten gebruiken om verwarde boodschappen te laten uitgeven.'

Over de 'transatlantische verklaring' die in de maak is tussen de VS en Canada enerzijds en de Europese Gemeenschap anderzijds zei Baker alleen dat hij blij was dat er stappen worden gedaan om een 'institutioneel kader van overleg' te maken. Daarin moeten verwijzingen zijn naar de NAVO als belangrijkste stabiliserende factor in Europa, zo zei Baker, een punt waar met name de Fransen zich tegen gekeerd hebben.

    • Frits Schaling