Autoriteiten Irak geven toe last te hebben van sancties

NICOSIA, 17 nov. De Iraakse autoriteiten hebben toegegeven dat Irak last heeft van de economische sancties. Dat zegt de Iraanse minister van buitenlandse zaken, Velayati, die gisteren na een bezoek van twee dagen aan Bagdad in Iran is teruggekeerd.

In een gesprek met de Iraanse televisie zei Velayati dat 'de Iraakse regering zelf niet tracht te verhullen dat de sancties haar raken'. Hij gaf geen nadere bijzonderheden.

Velayati zei verder dat Bagdad niet uitsluit dat Irak zich in de toekomst uit Koeweit terugtrekt. Volgens de Iraanse minister is het definitieve besluit over de Iraakse aanwezigheid in Koeweit nog niet gevallen. 'Men kan niet met zekerheid stellen hoe de beslissing uitvalt, ' aldus Velayati. Hij zei in Bagdad duidelijk te hebben gemaakt dat Iran blijft vinden dat Irak Koeweit moet ontruimen.

De besprekingen tussen Velayati en zijn Iraakse gesprekspartners zijn in een kille sfeer verlopen. De Iraanse minister maakte in Bagdad al duidelijk dat er problemen in de relatie tussen beide landen bestaan; het ontbreken van een slotcommunique onderstreept de moeilijke relatie. Velayati heeft in Bagdad wel gedaan gekregen dat Irak de uitwisseling van krijgsgevangenen uit de Iraans-Iraakse oorlog hervat. (AP)