Waigel gewaarschuwd voor risico's van grote Duitse tekorten in '91

BONN, 16 nov. Minister Waigel (financien, CSU) is gisteren zowel door de Bundesbank als de 'deskundigenraad' van de Duitse regering gewaarschuwd voor de risico's van het grote begrotingstekort dat hij voor 1991 raamt.

Door de onzekerheden over de economische ontwikkeling in de vroegere DDR is bovendien extra voorzichtigheid geboden.

Waigels geraamde begrotingstekort van zo'n 140 tot 150 miljard mark voor alle Duitse overheden (70 miljard voor de nationale regering) moet zo snel mogelijk worden beperkt. Anders dreigt, bij de geldende kredietfinanciering, blijvende schade aan de Duitse economie, zo waarschuwde Karl Otto Pohl, president van de Bundesbank, de Duitse centrale bank, gisteren in Dusseldorf.

Als de Duitse regering niet stevig snoeit in haar uitgaven (met name subsidies en de defensiebegroting), wordt een op zichzelf ongewenste verhoging van de (indirecte) belastingen noodzakelijk, zo voorziet de 'Sachverstandigenrat' in zijn jaarlijkse rapport over de Duitse economie, dat gisteren aan kanselier Kohl is aangeboden.

De raad verwacht volgend jaar circa 500.000 nieuwe arbeidsplaatsen en een economische groei van 3 tot 4 procent in West-Duitsland. Daartegenover staat een verdergaande verslechtering in de vroegere DDR tot omstreeks midden 1991 en een gemiddelde van 3 miljoen werklozen en korter werkenden (tot 0 uur) daar.

Pohl en de deskundigenraad wijzen net als de Bondsregering belastingverhoging af als financieringsmethode om de kosten van de Duitse eenwording te dekken. Zij zijn het eens met Waigels plan om zijn tekort in 1994 weer tot 30 miljard teruggedrukt te hebben en ook met zijn aankondiging dat volgend jaar 'zonder enige heilige koe te ontzien' 35 miljard op de regeringsuitgaven moet worden gesnoeid. In die zin zijn hun waarschuwingen ook een steuntje in de rug voor zijn komende budgettaire slagen met zijn collega's en de deelstaten.

Waigel zei gisteren dan ook dat hij zich door de waarschuwingen 'gesterkt' voelt. De oppositionele SPD daarentegen meent dat de deskundigenraad met recht 'een vernietigend oordeel' over het financieel-economisch beleid van Kohls coalitie heeft gegeven. Zij verwijt Kohl dat hij 'kampioen-schuldenmaker' is en blijft ervan overtuigd dat hij de kiezers voor de gek houdt en, ondanks voortdurende ontkenningen, na de Bondsdagverkiezingen van 2 december toch de belastingen zal verhogen, bijvoorbeeld de benzine-accijns en de BTW (nu 14 procent) met twee punten.

SPD-voorzitter Vogel sprak juist gisteren nog eens van de 'belastingleugen' van Kohl. De CDU-top bekrachtigde maandag dat voor de Duitse eenwording geen belastingverhoging nodig is. Zij deed dat unaniem, dat wil zeggen inclusief de deelstaatpremiers Spath (Baden-Wurttemberg) en Biedenkopf (Sachsen), die zich de afgelopen weken ook wel anders hebben uitgelaten. In een televisie-interview zei Kohl woensdagavond dat de titel kampioen-schuldenmaker al definitief is vergeven aan de kanselier die in het begin van de jaren tachtig regereerde (de SPD'er Schmidt).

De vroegere sociaal-democratische 'superminister' Karl Schiller vindt dat de Duitse regering ondanks alle financiele risico's in verband met de Duitse eenwording geen andere koers had kunnen varen. Helmut Schmidt zei begin deze week in een Duits zondagsblad dat kanselier Kohl het afgelopen jaar op de weg naar Duitse eenheid 'bijna niets fout heeft gedaan'. Ook de snelle en abrupte monetaire unie met de toenmalige DDR (1 juli '90), die de SPD nog steeds als onjuist kritiseert, acht hij juist. Met zijn aanvankelijke kritiek daarop heeft Bundesbank-president Pohl volgens de oud-kanselier zelfs zijn competentie-grens overschreden.

    • J. M. Bik