VS pakken vervuiling van de lucht aan

WASHINGTON, 16 nov. De Amerikaanse president, George Bush, heeft gisteren een nieuwe wet ondertekend die de luchtvervuiling in de Verenigde Staten drastisch moet beperken.

Een belangrijk element in de wet is dat auto's op schonere, maar wel duurdere brandstof zullen rijden. De nieuwe 'Schone Luchtwet', die een aangepaste versie is van een wet uit 1977, heeft ten doel om voor het einde van deze eeuw de vervuiling door zure regen met de helft te verminderen, de smog in de grote steden fors te beperken en de uitstoot van giftig afval door de industrie grotendeels aan banden te leggen. Naar verwachting zullen de kosten van de maatregelen die de nieuwe wet met zich meebrengt zo'n 25 miljard dollar per jaar belopen.

'Deze wet betekent schonere auto's, schonere energiecentrales, schonere fabrieken en schonere brandstof. En het betekent een schoner Amerika', zei Bush gisteren op een persconferentie.

Milieu-activisten, die het vaak aan de stok hebben gehad met Bush over tal van zaken, prezen gisteren de president. Wel onderstreepten ze dat er streng moest worden toegezien op de naleving van de nieuwe wet. (Reuter, AP)