Volkswagen

Het Duitse Volkswagenconcern heeft in de eerste negen maanden dit jaar een hogere winst behaald dan vorig jaar. Het resultaat na belasting van het concern steeg met twee procent tot 621 miljoen mark. De omzet ging eveneens omhoog en wel met 4,3 procent tot 50,35 miljard mark. Dit heeft Volkswagen vandaag bekendgemaakt.

De harde concurrentie in de automobielindustrie en de moeilijke economische situatie in Brazilie beinvloeden de kwaliteit van de winst nadelig. Verder stond het resultaat onder druk door hogere afschrijvingen en een lagere dollar.