Vakcentrales keren zich tegen looneis in havens

ROTTERDAM, 16 nov. De Vervoersbond FNV zal in de onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten in de havens een loonsverhoging van 5,6 procent eisen. De vakcentrales FNV en CNV vinden deze looneis 'buitengewoon ongelukkig'. De havenwerkgevers, verenigd in de SVZ, noemen de eis 'absurd'.

De Vervoersbond FNV gaat voor de havenbedrijven uit van tien procent 'loonruimte' voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. De bond leidt dit af uit de arbeidsproduktiviteit die in de haven tussen de acht en dertien procent zou zijn gestegen. De haven-CAO geldt voor 20.000 werknemers.

Behalve 2,1 procentpunt prijscompensatie claimt de bond 3,5 procentpunt structurele loonsverhoging. De resterende ruimte wil de bond besteden aan vervroegde uittreding na 40 arbeidsjaren en aan korter werken. 'Het zou weleens zo kunnen zijn dat de havens de kop gaan nemen in de actie voor een vierdaagse werkweek in nederland', aldus voorzitter R. Vreeman van de Vervoersbond FNV.

De Vervoersbond CNV eist in de havens 3,5 procent loonsverhoging. Deze bond wil de resterende ruimte aanwenden voor verbetering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden.

De vakcentrale FNV vreest van de looneis van 5,6 procent nadelige gevolgen voor de economische ontwikkeling en de koppelingen tussen uitkeringen en lonen. 'Politiek en psychologisch is het een buitengewoon ongelukkige looneis. De politieke druk om de koppeling af te schaffen wordt erdoor vergroot en het risico van een haasje-overeffect is levensgroot aanwezig', aldus de woordvoerder van de FNV, die wijst op het gevaar dat de looneis in de haven overslaat naar metaalbedrijven in de Rijnmond.

Looneisen die boven de vier procent uitgaan acht de christelijke vakcentrale 'niet verantwoord', zegt bestuurder A. Westerlaken van de vakcentrale CNV, omdat daardoor de inflatie wordt aangewakkerd en omdat ze 'desastreus uitwerken' op de werkgelegenheid. 'De haven is zelf een kleine sector, maar zijn uitstralingseffect is doorgaans sterk.'

Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) herhaalde gisteren in de Tweede Kamer zijn bezorgdheid over de kans op handhaving van de koppeling. Bij een gemiddelde loonstijging van meer dan drie procent komt de koppeling in 'de gevarenzone', aldus het kabinet. 'Ik doe een dringend beroep op de vakbeweging de looneisen in deze betere tijd echt af te stemmen op de betaalbaarheid van de koppelingen', aldus de minister. Hij deed de vakbeweging de suggestie niet de volledige prijscompensatie op te eisen in het belang van de werkgelegenheid en het behoud van de koppeling.

Directeur O. Heemskerk van de SVZ, werkgeversvereniging in de haven, noemt de looneis van de vervoersbonden 'absoluut niet realistisch'. 'Dit is een absurde eis, die volkomen buiten de discussie over loonmatiging en handhaving van de koppeling ligt.'