Personalia

D. van As-Kleijwegt (48) is met ingang van 1 december benoemd tot burgemeester van Assen. Zij is thans lid van Gedeputeerde staten in de provincie Drenthe. Van As-Kleijwegt, lid van de PvdA, volgt mr. J. W. Masman op, die per 1 november vervroegd is uitgetreden.