OM onderzoekt stort van mest in Brabant

ROTTERDAM, 16 nov. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch stelt een onderzoek in naar de mogelijk illegale stort van grote hoeveelheden mest op een terrein in de gemeente Heeswijk-Dinther, Oost-Brabant. De administratie van vijf loonwerkersbedrijven, die de mest hebben uitgereden, is eerder deze week in beslag genomen. Dit is vanmorgen door officier van justitie mevrouw mr. M. Mol bevestigd.

De Algemene Inspectiedienst in Eindhoven en de Rijkspolitie hebben dagenlang gepost bij een terrein van zes hectare aan de Meerstraat, dat eigendom is van grootgrondbezitter mr. W. F. E. Marggraff uit Vught. Vorige week en begin deze week werd op dat terrein naar schatting minstens twintigduizend kubieke meter mest gestort, waardoor meer dan zesduizend kilo fosfaten in de bodem terechtkwamen. Volgens de Mestwet mag er op een terrein van zes hectare niet meer dan 2100 kilo worden gestort.

De loonwerkers zijn gevestigd in Mill, Esch, Vught, Erp en Landhorst. Tegen betaling helpen zij de veehouders van hun mest af. Volgens ooggetuigen werden vorige week donderdag en vrijdag en afgelopen maandag minstens zestig volle tankauto's op het bewuste terrein geleegd. De mest werd vervolgens snel onder de grond gewerkt. AID-medewerkers fotografeerden echter het gebeuren en volgden de aan- en afrijdende tankwagens.

De veeboeren in Noord-Brabant kampen met enorme mestoverschotten. De mest bedreigt het milieu omdat er teveel ammoniak, nitraten en fosfaten in bodem, water en lucht terechtkomt. Het transport naar het noorden van het land, waar nog ruimte is voor mest, is onlangs door de Raad van State gelimiteerd. En de bouw van mestverwerkingsfabrieken vergt meer tijd dan gedacht. Er moeten er in Noord-Brabant drie komen: in het dorp Zeeland, in Helmond en in het dorp Duivel (gemeente Eersel). Maar de inwoners van Duivel verzetten zich sinds kort met hand en tand tegen de bouw van de fabriek, omdat die het fraaie landschap zal aantasten.

Inmiddels zijn grondmonsters genomen om te onderzoeken hoe zwaar de overbemesting is. Het onderzoek van de administratie van de loonwerkers richt zich vooral op de vraag of zij in het bezit waren van de noodzakelijke vervoersbonnen voor de mest. Grondbezitter Marggraff was vanmorgen onbereikbaar voor commentaar.